Cüneyt Dizdar’a bir kapak daha!

6 Ekim 2016 22:40
A
a
T.C.
BURSA
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
BASIN VE BİLİŞİM SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU
 
 
KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR
 
MÜŞTEKİ (Şikayetçi): Mehmet oğlu, Meliha’dan olma CÜNEYT DİZDAR
 
VEKİLLERİ: Av. VOLKAN DÖNMEZ, Av. ÖZGÜR ÇELEBİ
 
ŞÜPHELİLER: MEHMET ALİ YILMAZ, SELÇUK EFE, ORHAN EFE
 
 
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
 
Cumhuriyet Savcılığımızın 2016/39573 sayılı soruşturmasında müşteki CÜNEYT DİZDAR vekilleri, 30-05-2016 günlü dilekçelerinde özetle:
 
“25-05-2016 tarihinde YENİMARMARA Gazetesi’nde ve www.yenimarmaragazetesi.com isimli web sitesinde yayınlanan, şüpheli köşe yazarı MEHMET ALİ YILMAZ’ın yazmış olduğu “Turgay Erdem’in rant bağımlılığı” başlıklı yazısında, müvekkilleri CÜNEYT DİZDAR’a yönelik söylemleriyle eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamını aşarak suç işleme kastıyla hareket ettiklerini, müvekkilleri CÜNEYT DİZDAR’IN tanınmış bir iş adamı ve Bursa Haber Gazetesi’nin sahibi olduğu, (Cüneyt Dizdar’ın Bursa’da nasıl tanındığını merak edenler dünkü yazıma şöyle bir bakıversinler. M.A.Y.) Yeni Marmara Gazetesi’nin köşe Yazarı şüpheli MEHMET ALİ YILMAZ’ın 25-05-2016 tarihli yazısında,
“Gazete Bursa’nın sahibi geçmişte henüz genç bir muhabirken devrin Valisine “Vali abi” diye hitap etmesiyle hala anılan MUHARREM KARABULUT gibi görünse de gerçekte işin arkasında Bursa Haber’in sahibi CÜNEYT DİZDAR’ın olduğu bilenlerin malumu”
Diyerek, müvekkilinin aslında hiç alakası olmadığı bir gazetenin sahibi gibi gösterildiğini, bu şekilde yanlış izlenim yaratıldığını;
Yazının devamında,
“CÜNEYT DİZDAR aynen Gazete Bursa gibi başkaları üzerinden çok sayıda yayın organına sahip olarak, Basın İlan Kurumu’nun dağıttığı reklam pastasından pay kapma peşinde. Dolayısıyla etkili olduğu yayın kuruluşlarının habercilik yapmak gibi bir dertleri yok. İktidara yakın durup belediyelerden de büyük miktarlarda indiregandi yapıyor CÜNEYT DİZDAR. Gazete Bursa’nın mesleki itibarı ve inandırıcılığıysa bu nedenlerle yerlerde geziyor dolayısıyla. Bu gazeteye biçilen donda sürekli olarak Nilüfer Belediyesi Başkanı MUSTAFA BOZBEY’i eleştirip yıpratacak tarzda haberler yayınlamak”
Şeklinde ifadeler kullanıldığını;
Şüphelinin basın ve yayın yolunu kullanarak müvekkiline yönelik hukuka aykırı bir fiil isnat ederek iftira suçunu işlediğini,
Şüphelinin ayrıca hakaret suçunu işlediğini,
Bu nedenlerle şüpheliler hakkında kovuşturma başlatılarak cezalandırılmasını talep ettiklerini”
Beyan ve iddia etmişlerdir.
 
Şüpheli MEHMET ALİ YILMAZ suçlamayı reddetmiş, “25 yıldan beri Bursa’da gazetecilik yaptığını, yazılarında genellikle politika kulisleri yazdığını, gazetecilik camiasında MUHARREM KARABULUT’un sahibi olduğu gazetenin gerçek sahibinin CÜNEYT DİZDAR olduğunun düşünüldüğünü ve konuşulduğunu, kendisinin yazısında bunu dile getirdiğini, yazısında suç unsuru herhangi bir söze yer vermediğini, CÜNEYT DİZDAR’ın gazetecilik sektörüne Haber ve Avrupa isimli gazeteleri alarak girdiğini, kendisinin dikkat çekici bir şahsiyet olduğunu, birden fazla gazetenin sahibi olarak Basın İlan Kurumu’ndan gelecek reklam payından fazla gelir elde etme yaklaşımını teyit edecek bir olayın da bu iki gazetenin yanında Hayat Gazetesi’ni çıkarmasının olduğunu;
Müştekinin Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Bursa belediyelerinden çok büyük miktarlarda reklamlar aldığını, bu nedenle mesleği gazetecilik için değil, ticari menfaati için yaptığının kamuoyunda konuşulduğunu ve dillendirildiğini, yazısının tüm bu hususlara değindiğini, yazı içeriğinde suç unsurunun bulunmadığını, müştekiye her hangi bir suç isnadında bulunmadığını”
Savunmuştur.
 
Kanıtların Değerlendirilmesi ve Hukuki Niteleme:
 
a)- Şüpheliler SELÇUK EFE ve ORHAN EFE’NİN, Yeni Marmara Gazetesi’nin yönetim kurulu başkanı ve imtiyaz sahibi oldukları belirtilerek haklarında şikayetçi olunmuş ise de, şikayete konu yazı, köşe yazarı olan diğer şüpheli MEHMET ALİ YILMAZ tarafından yazılmıştır.
Basın Kanunu’nun 11’nci maddesi sorumluluğu düzenlemiştir.
Bu maddenin 2’nci fıkrasında, “süreli yayınlar ve süresiz yayınlar yoluyla işlenen suçlardan eser sahibinin sorumlu olduğu” açıkça belirtilmiştir.
Şüpheli MEHMET ALİ YILMAZ söz konusu yazıyı kendisinin kaleme aldığını da ifade etmiştir.
Bu durumda Basın Kanunu’nun 11’nci maddesi de dikkate alındığında şüpheliler SELÇUK EFE ve ORHAN EFE’nin, köşe yazarı MEHMET ALİ YILMAZ tarafından yazılan yazı bakımından herhangi bir cezai sorumlulukları bulunmadığı, şüpheliler SELÇUK EFE ve ORHAN EFE bakımından “basın yoluyla hakaret ve iftira suçlarının yasal unsurlarının oluşmadığı, bu nedenle adı geçen şüpheliler hakkında hakaret ve iftira suçlarıyla ilgili olarak kovuşturma yapılamayacağı” sonuç ve kanaatine varılmıştır.
 
(Ben bu yeni yetme avukatları bir türlü anlayamıyorum açıkçası. Basın Kanunu’na göre çok uzun yıllardan beri yazarı belli olan yazılardan yazarın direkt olarak kendisi sorumludur. Kanun eskiden sorumlu yazı işleri müdürünü de mesul tutardı. Sonra bu durum kaldırıldı. Avukatsın, şikayet dilekçesi yazıyorsun, ne kanunu biliyorsun, ne de aklına kitaba bakmak geliyor! Başka bir memlekette olsa böyle adamlara bırakın avukatlığı, Adliyenin önünde istida bile yazdırmazlar! Ne diyeceksin ki, şikayet eden  nayloncu, avukatıysa tecavüzden mahkum olmuş, müştekiye bak, avukatını al?!. M. A. Y.)
 
b)- Şüpheli MEHMET ALİ YILMAZ bakımından
 
“İftira” suçu, TCK’nın (Türk Ceza Kanunu) 267’nci maddesinde düzenlenmiştir.
Bu suçun oluşması için “failin, yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını sağlamak ya da idari bir yaptırım kararı uygulanmasını temin etmek için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat etmesi”zorunludur.
 
(Duyuyonuz mu Cüneyt Dizdar’ın avukatları Özgür Çelebi’ylen, Volkan Dönmez; duyuyonuz mu len? Madem hakim savcı karşısına çıkıyorsunuz, öğrenin azıcık bu işleri! Aslında Sayın Cumhuriyet Savcısı nasıl koymuş konuyu işte size böyle! Ders çalışın biraz kanun okuyun kanun! Kimden aldınız siz bu diplomaları? Bu güne bu gün sizin avukatlık diye bildiğinizi ben kulağıma damla diye bile damlatmam! Adaleti meşgul etmeyin böyle saçma sapan dilekçe ve iddialarla, çekmeyeyim kulağınızı sonra! Hadi bakalım, naşnaş!..M. A. Y.)
 
Soruşturmaya konu yazıda müştekiye suç ya da kabahat teşkil eden “hukuka aykırı” herhangi bir fiil isnat edilmemiştir.
Suç ya da kabahat teşkil eden bir eylemle ilgili olarak yetkili makamlara ihbarda bulunulmamıştır.
Bu nedenle şikayete konu olayda “iftira” suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı, dolayısıyla unsurları itibarıyla oluşmayan iftira suçundan dolayı kovuşturma yapılamayacağı sonuç ve kanaatine varılmıştır.
Hakaret suçunun oluşması için failin mağdura sövmesi ya da ona şeref, onur ve saygınlığını rencide edecek, toplum içinde küçük düşürecek nitelikteki bir olay ya da olguyu isnat etmesi zorunludur.
Şikayete konu yazı incelenmiştir.
Söz konusu yazıda şüphelinin genel itibarıyla müştekinin gazetecilik mesleğine olan yaklaşımını sorgular bir içeriğe yer verdiği görülmüştür.
Müştekinin gazetecilik faaliyetinin niteliğinin sorgulanması, bu anlamda aldığı reklam gelirlerinin, bazı kurumların reklamlarını yayınlamasının ve kamu kurumlarıyla olan ilişkisinin sorgulanması son derece aktüel, kamuoyunun ilgisini çeken, kamuoyunun bilgi sahibi olmasında kamu yararı bulunan hususlardır.
 
(Anladın mı Cüneyt Dizdar? Anlamadıysan bu bölümü bir daha oku bak!.. M. A. Y.)
 
Yazı içeriğinde sövme içeren herhangi bir bölüm yoktur.
Yine yazı içeriğinde müştekiye, onun şeref, onur ve saygınlığını rencide edecek nitelikte bir olay ya da olgu isnadı bulunmadığı belirlenmiştir.
Zira, müştekinin gazetecilik faaliyetinin sorgulanması, bu anlamda aldığı reklam gelirleri ve kamu kurumlarıyla ilişkilerinin sorgulanması şeref, onur ve saygınlığını rencide eder bir olgu ya da olay isnadı değildir.
Dolayısıyla şüphelinin, müştekinin gazetecilik mesleğine olan yaklaşımını sorgular içerikteki yazısında hakaret suçunun da yasal unsurlarının oluşmadığı; unsurları oluşmayan “hakaret” suçuyla ilgili olarak da şüpheli MEHMET ALİ YILMAZ hakkında kavuşturma yapılamayacağı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.
 
HASAN ŞAKRAK
Cumhuriyet Savcısı
 
1000
icon
Murat Sevinç 11 Ekim 2016 13:45

Bugün beni de polis aradı. Cüneyt Dizdar hakkımda savcılığa şikayette bulunmuş. Facebook'tan kendisinin sahtekarlıkların duyuracağız ilan ettiğim için. İfadeye çağırdı polis...

0 0 Cevap Yaz
lighthearted 7 Ekim 2016 11:17

Kapağa gerek yok abicim, bunun ağzına fırın küreği ile vuracaksın.

1 0 Cevap Yaz
Mehmet durmuş 7 Ekim 2016 06:15

Hayırlı işler

1 0 Cevap Yaz
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

e-gazete E-GAZETE
arşiv HABER ARŞİVİ 
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat