Demokrasi, ekmek de getirmeli…

24 Kasım 2016 22:05
A
a
Başkanlık Sistemi AK Parti çevrelerinde yüksek sesle seslendirilmeye başlandığında ilk tepki CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan gelmişti.
Kılıçdaroğlu Türkiye’ye Başkanlık Sistemi’nin kan dökmeden getirilemeyeceğini söylemiş ve büyük tepki toplamıştı.
Doğrusu Sosyal demokrat savlı bir partinin bir yönetim şeklini tartışmaya dahi açmayı göze alamaması, kandan söz etmesi yadırganacak, çok vahim bir durumdu!..
Türkiye’nin içinde bulunduğu olağanüstü koşullardan çıkış için önemli bir yöntem olarak görülen Başkanlık Sistemi Ana muhalefete karşın toplumda tartışılarak önemli bir deste bulur noktaya geldi.
Kılıçdaroğlu’nun “Bunlar başkanlık Sistemi ile ülkeyi bölünmeye götürüyorlar” diye hala aynı noktada durmayı sürdürünce bu kez Başbakan Yıldırım; “ Asıl Başkanlık Sistemi olmazsa bölünürüz” dedi.
 
* * *
Şimdi iktidar partisi ile MHP Türkiye’de görülen fiili durumu hukuki hale getirmek için uzlaşmış görünmekte.
Her ne kadar Türkiye’nin baştan sona kapsamlı, yeni, demokratik bir anayasaya gereksinimi çok daha yaşamsal olsa da, mecliste bu konuda bir uzlaşmanın bulunamamasının görünmesi Başkanlık Sistemini öne çıkarmış durumda.
Başkanlık Sistemi’nin Türkiye’nin özgün koşullarına daha uygun olmasının ötesinde, Türkiye’de bu gün içinde bulunulan karmaşıklığın giderilmesi açından ivedilikle ele alınması gereken bir konu Başkanlık.
Devletin disipline edilmesi açısından da gerekli bu…
Kimse kimsenin özgürlüğünün içinde olamaz.                                                   
Ben istediğimi yaparım mantığı özgürlük anlamını taşımaz.                        
Onun nedenle devletin, hukuk içinde kurallar zincirinde vatandaşını kontrol etmesi kadar doğal ne olabilir?                                                                
Evet, demokrasi çok önemli bir kavram…                                                                 
ma demokrasi ekmek de getirmeli ki bir anlamı olsun.
 
 
 
* * *   
Başkanlık Sistemini içeren pakette neler olacak?
Sistem neleri getirecek?
Neleri değiştirecek?
Neleri ortadan kaldıracak?
İşte Başkanlık Sistemi’ni de (Metinde Başkan, diye geçmese de) içeren yeni anayasa teklifinin meclise gelmeden önceki son halinden önemli alıntılar;
Türkiye Büyük Millet Meclisi, genel oyla seçilen beş yüz elli milletvekilinden oluşur.
On sekiz yaşını dolduran her vatandaş milletvekili seçilebilir.
Yasa teklif etmeye milletvekilleri yetkilidir.
Bütçeyi Meclis yapar, Meclis mutlak yetkilidir.
Başkan, kırk yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış ve milletvekili seçilme yeterliliğine sahip vatandaşlar arasından, halk tarafından seçilir.
Başkanın görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Başkan seçilebilir.
Başkanlığa son genel seçimde en az yüzde beş oranında oy almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin vatandaş aday gösterebilir…
Başkan yasaları onaylar.
Yasaları yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir.
Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunar,
Yasaların, Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açar,
Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar verebilir.
Bakanları atar ve görevlerine son verir.
Başkanlık kararnamesi çıkarır…
 
* * *
 
Türkiye’nin özgün koşullarına daha uygun, daha kapsayıcı, hızlı karar verebilmeyi sağlayan, hükümet kurmada kolaylık getiren, istikrara daha yatkın olan Başkanlık Sistemi üzerinde, (Adı metinde Cumhurbaşkanı da olarak da kalmış olsa) kısmi bir Anayasa değişikliği üzerinde AK Parti-MHP uzlaşmış görünmekte.
Önümüzdeki hafta konunun Meclise gelmesi bekleniyor…
 
1000
icon
Hikmet alb 25 Kasım 2016 00:33

BU YAZIYA YORUMU MALİ YAPMALI BEN YAZMIYORUM

0 0 Cevap Yaz
hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ 
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat