Dünya savaşında davetli olduğumuz konferanslar-2

26 Kasım 2016 20:56
A
a
 Yalta Konferansı (Şubat 1945):
 - Sovyetler Uzakdoğu savaşına katılacaklardı.
 - Almanya dört işgal bölgesine ayrılacaktı (ABD, SSCB, İngiltere, Fransa).
 - Onarım borçlarının nasıl olacağında tam bir anlaşma olmadı ve sonraya bırakıldı.
 - 1 Mart 1945’e kadar ortak düşmana savaş ilan eden devletlerin Birleşmiş Milletler Örgütü’ne üye olarak alınmasına karar verildi. (Türkiye bu karar üzerine 23 Şubat 1945’te Almanya’ya ve Japonya’ya savaş ilan etmiştir.)
 - Polonya’nın sınırlarının çizilmesi işi sonraya bırakıldı.
 - Nazi Almanyasının uydusu olan devletlerde demokratik rejimlerin kurulması kararlaştırıldı.
 - Boğazlar statüsünün Sovyetler lehine değiştirilmesine ve Türkiye’nin konudan haberdar edilmesine karar verildi.
 - Müttefik kuvvetleri Berlin’e girdikleri sırada 30 Nisan 1945’te Hitler intihar etti.
 - 2 Mayıs 1945’te Berlin, Müttefiklere teslim oldu.
 - 4 Mayıs 1945’te Hollanda ve Danimarka’daki Alman kuvvetleri Müttefiklere teslim oldular.
 - Almanya, 7 Mayıs 1945’te kayıtsız şartsız teslim oldu. Böylelikle Avrupa savaşı sona erdi.
 - Almanya’nın savaştan çekilmesi Avrupa’da birçok sorunun ortaya çıkmasına yol açtı. Bu sorunlara bir çözüm bulmak amacıyla 17 Temmuz – 2 Ağustos 1945 tarihleri arasında Berlin yakınlarındaki Potsdam’da Amerika, İngiltere ve Sovyet Rusya arasında bir konferans toplandı.
 Potsdam Konferansı:
 17 Temmuz - 2 Ağustos 1945 tarihleri arasında Almanya’nın Potsdam şehrinde yapılan ve barışın nasıl sağlanacağını konu alan konferansta görüşülen konular şunlardır:
 - Polonya Sorunu: Polonya’nın batı sınırları Almanya ile yapılacak barışa bırakıldı.
 - Almanya Sorunu: Alman savaş sanayisinin barış ekonomisinin ihtiyaçlarına göre organize edilmesi kararlaştırıldı. İngiltere ve Amerika, Alman sanayisinin tamamen yıkılmasına engel oldular fakat Alman donanmasının büyük kısmı tahrip edilecekti. Savaş suçluları yargılanacaktı.
 - Avusturya’nın Durumu: Almanya gibi dört devlet arasında işgal bölgelerine ayrıldı.
 - İtalya’nın Durumu: İtalya ile mümkün olduğu kadar yumuşak bir barış yapılması kararlaştırıldı. Sovyetlerin, İtalya’nın Akdeniz ve Kızıldeniz’deki sömürgelerinden pay isteği reddedildi.
 - Sovyet Uydu Devletleriyle Barış: Amerika ve İngiltere; Romanya, Bulgaristan ve Macaristan (Sovyet uyduları) devletlerini barış yapılmadan önce tanıma kararı aldılar.
 - İspanya’nın Durumu: İspanya’nın savaşa katılmamakla birlikte mihver devletlerle işbirliği yapması üzerine Birleşmiş Milletler Örgütü’ne alınmaması kararlaştırıldı.
 - İran’ın Durumu: İran’ın boşaltılmasına karar verildi.
 - Boğazlar’ın Durumu: Rusların Boğazlardaki üs isteği reddedildi.
 - Tuna Nehri: Tuna Nehri fiilen Sovyet egemenliği altında olduğu için, Tuna’da gidiş geliş serbestisinin sağlanması konusunun ele alınması kararlaştırıldı.
 - Amerikan uçakları 6 Ağustos 1945’te Hiroşima ve 9 Ağustos 1945’te Nagazaki üzerine birer atom bombası attılar. Her iki şehirde de yüz binlerce insan öldü.
 - Japonya teslim oldu.
 - 2 Eylül 1945’te Missouri zırhlısında mütareke imzalandığı gün, tüm cephelerde İkinci Dünya Savaşı bitmişti.
 
 PARİS BARIŞ ANTLAŞMALARI
 
 - 21 devletin katıldığı bir dizi konferans, 29 Temmuz - 15 Ekim 1946 tarihleri arasında yapıldı.
 - Paris Barış Antlaşmaları 10 Şubat 1947’de imzalandı. Antlaşmalar; İtalya, Finlandiya, Romanya, Macaristan ve Bulgaristan’la imzalandı. Almanya yıkıldığı için bu devletle antlaşma yapılmadı.
 - Japonya ile ABD 1951’de, Sovyetler 1956’da ayrı ayrı barış antlaşmaları imzaladılar.
 - Avusturya, savaş içinde işgale uğramış dost bir devlet olarak kabul edildiği için onunla antlaşma yapılmadı.
 - Sovyetler Birliği, 1955’te Avusturya ile imzaladığı ayrı bir “Avusturya Devlet Antlaşması” ile işgale son verdi. Böylelikle Avusturya tam bağımsız oldu.
 Paris Barış Antlaşmalarına Göre,
 - İtalya, Saseno Adası’nı Yugoslavya’ya, On İki Ada’yı Yunanistan’a verdi. (Yunanistan bu adaları askeri amaçla kullanamayacaktır.)
 - Trieste, Birleşmiş Milletler’in denetim ve güvencesinde serbest bir kent oldu.
 - Libya’da bağımsız bir krallık kuruldu.
 - Somali, İtalya’nın vesayetinde kaldı, daha sonra İngiliz Somalisi ile birleşerek Somali Cumhuriyeti kuruldu.
 - İtalya, Eritre’yi Etiyopya’ya (Habeşistan) bıraktı.
 - Finlandiya, Petsamo bölgesiyle Viborg limanını Sovyetlere bıraktı.
 - Romanya, Baserabya ile Kuzey Bukovina’yı Sovyetlere bıraktı. Güney Dobruca’yı Bulgaristan’a verdi.
 Ülkemiz 2. Dünya Harbinin içinde yer almama siyasetini yürütebilmiş ve bunu da “yurtta sulh cihanda sulh” ifadatına bağlı kalmanın sayesinde başarmıştır. Günümüz o günlerden bugüne 69 yıllık bir zaman diliminde 1950'li yıllarda başlayan Komünist emperyalizme salabet-i imaniye ile Kore gibi dünyanın uzak bir köşesinde Hür dünya anlayışının yılmaz bir müdaafii olarak destanlar yazmıştır. Günümüzde ülkemiz 80 milyondur. Ayrıca İslam aleminin kayıtsız şartsız ağabeyidir. Elbette, bugün kuvvetimiz ziyadeleşmiş, Müslümanlara karşı daha müşfik ve yardımcı olmakta daha hassas olmalıyız. Fiemanillah.
 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ 
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat