TERÖR ve ETKİN PİŞMANLIK

31 Ağustos 2016 22:34
A
a
15 Temmuz, darbe teşebbüsünden sonra emniyet tarafından büyük bir gözaltı furyası başladı. Bugüne kadar otuz bine yakın kişi FETÖ’yü desteklediği, yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle evlerinden palas pandıras derdest edildi.  Binlerce memur açığa alındı veya işinden oldu. Bir sürü iş adamı ve askerde bu örgüte üyelik veya sempatizanlıktan gözaltına alındı. Bir kısmı serbest kaldı, bir kısmı da tutuklandı. Tutuklamalar o kadar ileri gitmiş olacak ki, cezaevlerinde yer kalmadığından, hükümet sınırlı da olsa, yer açmak amacıyla kısmi af çıkarmak zorunda kaldı. Bu kadar kısa süre içinde, bir sürü insanın gözaltına alınması ve tutuklanması da düşündürücüdür. Bu konuda acaba gerçekten adalet tecelli edecek mi? Yahut yeni yeni mağduriyetler mi olacak? Anlaşılıyor ki emniyetin istihbarat birimleri 17-25 Aralık sürecinden sonra, o zaman paralel yapı denilen örgüte mensup olanları listeler halinde araştırmasını yapmış ve tespit etmiş olması gerekir. Eğer böyle ise neden 15 Temmuz akşamına kadar beklendi? Bu süreçte tespit edilenler teker teker bugünkü gibi içeri alınsaydı olmaz mıydı? Belki,  menfaat zeminin altlarından kaydığını gören FETÖ mensupları 15 Temmuz darbesine kalkışmayacak ve devletimizde bugün içine düştüğü kaos ortamına düşmeyecekti.
Aksine emniyetin 17-25 Aralıktan sonra darbecileri tespit hususunda bir hazırlığı yoksa, 15 Temmuz'dan sonra bu darbeye, silahlı kuvvetlerin gerçekleştirdiği fiili darbeyi, yapanlar haricindekilerin toptan gözaltına alınmaları, büyük mağduriyetlere sebep olabileceği gibi, toplumun adalet ve devletine olan güvenini de sarsar. Sağanak yağmur altında ağlayanla, gülenin ayrılamadığı gibi bir ortamda, elde doğru dürüst delil ve belge olmadan kişilerin hürriyetlerinin kısıtlanması kabul edilebilecek bir durum değildir. Bu kadar çok kişinin birdenbire gözaltına alınıp sorgulanmaları leh ve aleyhlerine yasal delillerin toplanamaması, kovuşturmanın selameti açısından sakıncalı olduğu gibi, fedakârane çalışan emniyet teşkilatımıza da zarar veriri. Bizzat bu işin başında bulunan sayın İçişleri Bakanın ağzıyla emniyet teşkilatının %85’i paralel FETÖ’ye bağlı olduklarına göre, acaba bu göz altıları da devletin kademelerinde çalışan namuslu vatandaşların tasfiye amacına yönelik olduğu da düşünülmez mi? Emniyetin %85’i FETÖ ye bağlı polisler olduğu sayın bakanın ağzından düşünülürse bu göz altıları %15 lik kesim mi yapıyor? Bu kabul de kovuşturmaya gölge düşürür. Kaldı ki aradan kırk beş gün geçmesine rağmen bu darbenin siyasi ve yerel yönetimler ayağı üzerine gidilmemesi de, düşündürücüdür. Velhasıl bu göz altıların yoğun bir şekilde yapılmasında cevaplanması gereken birçok soru var. İlgililerin bu konuda gerekli araştırma ve hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz, en azından inanmak istiyoruz.
Hükümetimiz 15 Temmuz darbesinin arkasındaki gerçek sebepleri, iç ve dış bağlantılarını ortaya çıkarmak ve bundan sonra demokrasimizin bu tür müdahalelere maruz kalmasını istemiyorsa, 5237 sayılı T. Ceza Kanunu’nda bazı suçlar için benimsediği, cezayı azaltıcı veya tamamen ortadan kaldırıcı düzenleme olan etkin pişmanlık yasasını çıkarmalıdır.
Bugünkü mevcut ceza kanunumuzda yer alan etkin pişmanlık, bütün suçlara uygulanmamaktadır. Kanun da özel olarak belirtilmiş, sınırlı sayıdaki suçlar için etkin pişmanlık hükümleri uygulanmaktadır. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu (TCK 110) malvarlığına karşı işlenen suçlar (TCK 168) uyuşturucu ve uyarıcı madde imal, ticaret ve kullanma suçları (TCK 192) suç işlemek amacıyla örgüt kurma  (TCK221) zimmet , rüşvet, iftira ve yalan tanıklık gibi suçlar için etkin pişmanlık yasası uygulanır.
Bugünkü soruşturmalara yol gösterebilecek, fail ve ilgililerinin daha çabuk yargılanarak hak ettikleri cezaları almaları için, Anayasa ile kurulu düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar ile devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar da etkin pişmanlık hükümleri  uygulandığı takdirde, karmaşık bir yapıya sahip olan suç örgütlerinin ortaya çıkarılmasının yanında, bu örgütlerce işlenen ve cezası suç örgütü fiiline göre daha ağır olan amaç suçlar ile faillerinin ortaya çıkarılmasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanılmalı, soruşturma ve yerel mahkeme aşamaları ile sınırlı olmak üzere pişmanlık gösteren faille uzlaşma usulü kabul edilmelidir. Elbette bu yöntem; örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili, elverişli ve somut bilgilerin verilmesi karşılığında kullanılmalı, amaç suçları ve asıl failleri, yani örgütün kurucu, yöneticisi, müşterek failleri ile azmettiricilerini ortaya koymalı, bunlardan uzak genel anlatımlara itibar edilmemelidir.
Uygulamada etkin pişmanlık örnekleri vardır. Örneğin hükümet 2009 yılında açılım süresinde silah bırakıp teslim olan PKK militanlarının silahlarını bırakmaları karşılığında bu yasayı uygulattı. Hatta hakimlerimizi ve savcılarımızı onların ayaklarına kadar götürdü. Ayrıca bugünkü ceza hukukumuzun 314. maddesinde tanımlanan terör suçlarına, aynı yasanın 221. maddesinde de uygulanmaktadır. Hakikatin ortaya çıkarılması ve adaletin tecellisi için soruşturmayı yapan, Cumhuriyet savcılarımızın, şüphelilere, pişmanlık duyup örgütün failleri ve faaliyetleri hakkında sağlam ve güvenilir bilgiler  verildiğinde, bu suçtan alınacak cezanın kısmen ve tamamen kaldırılacağı hususunda bilgilendirme yapmalıdırlar. Aksi takdirde tamamen gizliliğe dayalı FETÖ’nün her türlü eylem ve işlemlerini ve bunları gerçekleştirenleri gün yüzüne çıkarmak mümkün olmaz. Elbette ki etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyenlerin ifadeleri sonunda hiç umulmadık isimlerde ortaya çıkacağından ve bu açıklamaların bir ucu da siyasi partilerin ve yerel yönetimlerin aleyhine olsa dahi, bu terör örgütünün kökünü kazımak ve ülkemizin yeni yeni maceralara sürüklenmemesi için uzlaşma ve pişmanlık yasalarından faydalanmalıyız. Unutulmamalıdır ki ülkenin menfaati, siyasi ve şahsi menfaatlerin üzerindedir.
 
1000
icon
Hikmet alb 2 Eylül 2016 10:28

ÜLKE MENFEATİ SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA ;SİYASET VE DİĞER ŞEYLER ŞEYLER TEFERRUATTIR TERÖRÜ İYİ OLARAK GÖRMEDİĞİMİZE GÖRE BENİM GİBİ DÜŞÜNENLERİN YAPTIĞINI İYİ GÖRMEK ÖBÜR TARAFA VUR ABALIYA DEMEMEK LAZIM BAŞARILAR DİLİYORUM

0 0 Cevap Yaz
hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ 
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat