Türkiye’de gazetecilik ve basın etiği…(2)

14 Kasım 2016 20:53
A
a
Evet, basın özgürlüğü önemli bir kavramdır.  İnsanların bilgi alma hakkıdır.
Olmazsa olmazdır…                                                                                                               
Ama hiç kuşku yok ki, bunun da bütün özgürlükler gibi bir sınırı vardır.
Ve bu sınırı koyan da yasalardan önce kişinin bizzat kendisidir, kendisi olmalıdır.
Burada vicdan dediğimiz olgu girer devreye, girmelidir.
                 
* * *
 
Modern toplumlarda özgürlük kavramı, zihinsel karmaşaya yol açacak bir şekilde sınırlandırmaları da beraberinde getirmektedir.              
Herhangi bir kısıtlamaya, koşula, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma serbestîsi anlamına gelen özgürlük, doğası gereği kendi özüyle ve yapısıyla çelişir.                                                             
Bir sınırsız özgürlük modeli, diğerlerinin haklarını ihlal edeceğinden herkes için olası değildir ve modern çağın gerekleri kişinin ve kurumların kendini sınırlamasını öngörür.                                             
Hiçbir özgürlük diğer özgürlüklerin efendisi olamayacağına göre, özgürlüklerin korunabilmesi adına makul sınırlandırma ölçütlerinin gerekliliği ortadadır.

* * *
Gerçek anlamda demokratik bir devletin, toplumsal ve siyasal güçler tarafından sürekli olarak denetlenmesiyle kurulabileceği kabul gören bir görüştür.
Bu bağlamda en önemli denetleyici faktör kamuoyudur.
Kamuoyunun oluşmasında rol oynayan ise, en etkili kitle iletişim aracı olan özgür basındır.                                                                                      
Aynı zamanda devlet ile kişiler arasındaki bağı ve iletişimi sağlayan köprü rolündeki basın, halkın etkin denetimi adına önemli bir araçtır.   
Ancak burada karşımıza çıkan sorun, daima var olan ve demokratik toplumun atar damarı niteliğindeki basın özgürlüğünün belirli kimselerin ayrıcalığı olup-olmadığıdır.  
Bir diğer yanıtlanması gereken soru ise, asıl denetleyici gücün basın mı yoksa halkın direkt kendisi mi olduğudur.
Bunların ötesinde bir de devletin desteğinden yoksun, yerel yönetimlerden yeterli ilan alamayan bir gazetenin bir de az okunması gibi nedenlerle satış rakamlarının yetersizliği gerçekliğinde nasıl ayakta duracağı, durduğu, ‘özgür basın’ kavramının nasıl dile getireceğini sorgulamak, düşünmek de gerekmez mi?
 
* * *
 
Gerçeği yazmak ile etik değerler ve kamu yararı çizgisini iyi belirlemek gerekiyor kuşkusuz.                                                                   
Yoksa kendi gündelik ekmeğimiz uğruna, gerçeği yok etmek, düpedüz yalan söylemek, saptırmak, kötülemek, hakaret etmek, servet sahiplerine ve iktidarlara dalkavukluk etmek olmamalı amacımız.                                                                                                              
Ancak şunu da görmek gerekiyor kuşkusuz, dünyada ‘Özgür ve tam bağımsız basın’  diye bir şey yok!..                                                                                          

42 yıllık meslek yaşamımda benim gördüğüm bu…
Hemen tümü öyle yahut böyle bir ideolojiye hizmet etmekte yahut belli sermaye güçlerine…
Basın Ahlak Yasası adıyla yayınlanan ahlak ilkelerinin ilk maddesi,  “Bir toplumsal kurum olan gazetecilik, bu mesleğin dışında kalan özel yahut ahlaka aykırı amaç ve çıkarlara alet edilemez ve devletin çıkarlarına zarar verici bir şekilde kullanılamaz” olduğudur.               
İkincisi de yalan haber, hakaret ve nefret suçu, kişilik hakları gibi suçları içerir.               
Türkiye’nin içinde bulunduğu ayrışma, içinden geçilen dönem, Türkiye’de gazetecinin işini zorlaştırıyor bunu görüyorum, anlıyorum.
Ancak, bunu biraz da kendi kendimize ateşlediğimizi de görmek gerekiyor.
 
Kardeşim sen düşünceden ibaretsin,                                                                          
Geriye kalan et ve kemiksin,                                                                          
Gül düşünürsün gülistan olursun,                                                                
Diken düşünürsün dikenlik olursun...                                                    
Mevlana
 
1000
icon
Hikmet alb 15 Kasım 2016 15:16

DOĞRU DÜŞÜNEN İNSAN MANTIĞI DOĞRUDA BİRLEŞİR O HALDE DOĞRU DÜŞÜNEN İNSANI BULMAK MESELESİ ÖNEMLİ EĞİTİM ÖĞRETİM KÜLTÜR TOPLUMA AİT DEĞERLERİ KORUYAN HUKUKA SAYGILI VE KALBİ SEVGİYLE DOLU İNSANLARI ÇOĞALTALIM O ZAMAN İNSANLARIN ORTAK YÖNLERİ ÇOĞALIR O ZAMAN ADAM OLURUZ BİR ÇOK GÜZEL İFADELER BANA İNANDIRICI GELMİYOR

0 0 Cevap Yaz
hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ 
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat