Loading...

Üniversitelerdeki karışıklıklar ve FETÖ soruşturmalarından YÖK ne kadar sorumlu? (2)

9 Mayıs 2018 21:42
A
a
13.Devlet üniversite kadrolarına özellikle öğretim görevlisi ve yardımcı doçent kadrolarına FETÖ üniversitesinde yüksek lisans ve doktora yapanları yerleştiren üniversiteler incelenmelidir. Genellikle şahsa özel kadro ilanları ile usulsüz akademisyen alımları yapılmıştır. Fatih Üniversitesi gibi FETÖ’nün önemli yapısının olduğu bir üniversitede yüksek lisans ve doktora yapanların da  FETÖ üniversitelerine para ödediği ve bu şekilde örgüte desteği unutulmamalıdır. Zira özel üniversitelerde lisans üstü eğitimleri ciddi meblağda para ile yapılmaktadır. FETÖ üniversitelerinin yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin alımında örgütle bağlantılı olanları seçeceği de kesindir. Kırklareli Üniversitesi’nde Fatih Hastanesi’nde doğum yaptığı için bir akademisyenin FETÖ’den ihraç edilmesi, öte yandan Fatih Üniversitesi’nde doktora yapan bir kişinin ise 2016 yılında üniversite kadrosuna alınması manidardır.
Öte yandan  devlet üniversitesinde çalışan öğretim görevlisinin kendi üniversitesi dışında başka bir üniversitede yüksek lisans ve doktora yapması kanuna aykırıdır. Devlet üniversitelerinde çalışan öğretim görevlisinin FETÖ üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora yapılmasına nasıl izin verilmiştir? Yurtdışındaki özellikle Balkanlar’da, örneğin Bulgaristan’da yüksek lisans veya doktora yapan öğretim görevlileri vardır. Örgütün  para transferi yapan kuryelerinin özellikle Balkanlar yolu ile transferlerini gerçekleştirdiği dikkat çekicidir.
14.  Fatih Üniversitesi başta olmak üzere FETÖ’nün üniversitelerinden lisans (üniversite) , yüksek lisans ve doktora mezunları usulsüz olarak kadrolara yerleştirilmişlerdir. Örneğin Fatih Üniversitesi Matematik Bölümü lisans mezunu, Sosyoloji Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak alınmıştır. Bu alımlar onay için YÖK’e gitmektedir. YÖK  bu usulsüz  alımları nasıl onaylamaktadır? Kırklareli Üniversitesi’nde bu şekilde usulsüz yerleştirme çoktur.  17-25 Aralık’tan sonra da bu alımlar devam etmiştir.
15.FETÖ’nün  Kırgızistan vb. yurtdışı üniversitelerinden mezunlar da 17-25 Aralık’tan sonar Türkiye’deki devlet üniversitelerine akademisyen olarak yerleştirilmiştir. Üstelik bunların usulsüz atanmaları dikkat çekicidir. Kırklareli Üniversitesi’ne  Kırgızistan Manas Üniversitesi’nden gelen ve Edebiyat Fakültesi’ne yerleştirilen Araştırma Görevlisi R.K’da bylock çıkmıştır. R.K. Kırklareli Üniversitesi’nde araştırma kadrosu başvurusunda puan sıralamasında  listeye girememişken dahi kadroya alınmıştır.
16.FETÖ akademisyenleri usulsüz olarak yerleştiren, bu yerleştirmeden birinci derece sorumlusu personel daire başkanları hâlâ görevlerindedir. Üniversitelerde FETÖ ihraçlarında yönetim kadrolarının olmaması dikkat çekicidir. YÖK’e FETÖ’cü üniversite yönetim ve rektörleri hakkında ihbarlar gönderildiği halde aylar geçmesine rağmen YÖK’ün işlem yapmadığı iletilmektedir.
17.FETÖ üniversitelerinde görev yapan pek çok FETÖ’cü akademisyenler 2016 yılında dahi devlet üniversitelerine kayarak kamufle olmuştur. 17-25 Aralık milat ise bu akademisyenler 2016 yılında hâlâ FETÖ’nün okullarında çalışmış ise bu akademisyenler hakkında neden işlem yapılmamıştır? 
18.  Devlet üniversitelerinde görev yapan FETÖ’cülerden polis akademilerine, polis meslek yüksekokullarına ve harp akademilerine yardımcı doçent ve üstü unvanlarla transfer olanlar vardır. Bu akademisyenlerin  subay ve polis yetiştirme gibi kritik görevlerde hâlâ görevlerine devam ediyor olması, devletin çabasını da boşa çıkaracaktır. Zira devletten atılan bu kadar polis ve subayın yerine FETÖ’cü akademisyenlerce yeniden FETÖ’cü öğrenciler alınacaktır. Bilindiği üzere polis meslek yüksekokullarına alımlarda mülakat da yapılmaktadır.  Mülakatı yapacak olan FETÖ’cü akademisyenlerin mülakatlarda yeniden FETÖ’cüleri okullara dolduracağı tehlikesi devam etmektedir. Öte yandan kapatılan harp akademileri  akademisyenlerinin YÖK tarafından devlet üniversitelerine kaydırıldığı doğru mudur? Bu akademisyenler hakkında işlem yapılmış mıdır?
19. Üniversitelerde yüksek lisans ve doktora öğrencileri alımında FETÖ’cü akademisyenler yine FETÖ’cüleri öğrenci olarak almıştır. 677 sayılı KHK 5'inci maddesi uyarınca kapatılan harp akademilerindeki enstitülerde lisansüstü eğitim görmekte olan sivil öğrenciler (sivil kontenjandan kayıtlı öğrenciler dahil), YÖK tarafından çeşitli üniversitelere yerleştirilmiştir. Bu öğrencilerin FETÖ bağlantısı araştırılmış mıdır? Bu öğrenciler takip edilmekte midir?
20. Önemli bir konuda; Devlet üniversitelerinden KHK ile atılan akademisyenler devlet kurumuna yeniden yerleşemeyecektir. Ancak FETÖ üniversitelerinden atılan akademisyenlerin yeniden devlet kurumunda çalışmasının önü kesilmiş midir? Bu akademisyenlere neden yurtdışı çıkma yasağı konulmamıştır? Bu personellerin FETÖ örgüt bağlantıları olma ihtimali çok daha fazla iken  neden işlem yapılmamış adli mecilere araştırılmaları konusunda bilgi verilmemiştir?
Örneğin kapatılan Fatih Üniversitesi’nde görev yaparken yurt dışına çıkan Prof. Dr. İhsan Yılmaz, 20 Eylül 2016 tarihinde itibaren Avustralya`da Daekin Üniversitesi’nde göreve başlamıştır.  Gülen ve hizmet hareketini öven onlarca makale ve kitap yazan bu şahıs yarın, Türkiye’ye döndüğünde devlet üniversitesinde görev yapmayacağının garantisi var mıdır?  KHK ile atılan ve yurt dışına çıkamayacak durumdaki memurlara yurt dışı yasağı koyan YÖK, İhsan Yılmaz vb. durumdaki akademisyenlere yurt dışı yasağı koymuş mudur?
21.  FETÖ örgüt üyesi ile aranan akademisyenlerin yürüttüğü uluslararası dergiler hâlâ faaliyettedir. Örneğin FETÖ’cü İhsan Yılmaz’ın kurucusu olduğu ve editörlüğünü yaptığı uluslararası dergiler hâlâ faaliyettedir. Türkiye’deki akademisyenlerin bu dergilere yayınını YÖK denetlemekte midir? Bunun gibi Türkiye’deki üniversitelerde FETÖ’cülerin kurduğu ve editörlüğünü yaptığı uluslararası dergiler hakkında nasıl bir işlem yapılmıştır?
21. Kırgızistan, Gürcistan, Makedonya vb.  olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki FETÖ üniversitelerinin uluslararası dergileri de faaliyettedir. 17-25 Aralık’tan sonra hatta 2016 yılında dahi bu üniversitelere makale göndererek puan kazanan akademisyenlerimiz vardır. Bu akademisyenler hâlâ görevlerine devam etmektedir.YÖK  konu ile ilgili ne yapmaktadır?
23. Basında ALES vb. sınav sorularını çalarak FETÖ üyelerinin  akademik kadrolara yerleştiği ve bunların   hâlâ görevde olduğunu yazmaktadır.  Üstelik 20.000 akademisyenden bahsedilmektedir.  İhraç edilen akademisyenlerin sayısı göz önünde bulundurulursa hâlâ binlerce FETÖ’cü akademisyen görevdedir. YÖK bununla ilgili ne gibi çalışma yapmaktadır?
24.Üniversitelerde FETÖ çağrısı ile Bank Asya’ya para yatıran, 17-25 Aralık’tan sonra dahi çocuklarını FETÖ okullarında okutan, hatta eşi dershanelerinde çalışan, Aktif-Sen (FETÖ’nün sendikası) üyesi olan, öğrencilerden usulsüz para toplayan, rektörlük binasında FETÖ kitapları dağıtan ancak halen görevine devam eden personeller mevcuttur. Rektörlükler bunları bildiği halde işlem yapmamaktadır. Kırklareli Üniversitesi’nde bu şekilde görevlerine devam eden pek çok personel mevcuttur.  Öte yandan örgüt ile ilgisi olmadığı halde atıldığını asıl FETÖ’cülerin iş başında olduğunu bize iletenler vardır.
25. Üniversiteler bünyesinde bazı birimler oluşturulmuştur. Afrika Araştırma ve Uygulama Merkezi,  Sürekli Eğitim Merkezi, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Mevlana Koordinatörlüğü vb.  Bu merkezlere özellikle FETÖ üniversite mezunları, Yamanlar Koleji mezunlarının koordinatör ya da müdür olarak atanması dikkat çekicidir. Yüzlerce akademisyen varken aynı akademisyenin birden fazla yönetim görevlerine getirilme gayesi nedir? Bu birimler aracılığıyla hem üniversite personelleri hem de öğrenciler yurtdışına seyahat etmektedir. Aynı şekilde yurtdışından da Türkiye’deki üniversitelere personel ve öğrenci gelmektedir.  Türkiye’den FETÖ okullarına örneğin Afrika’daki FETÖ okullarına öğrencilerin götürüldüğü bize ulaşmıştır. 
26.Yurtdışındaki FETÖ üniversitelerinden mezun olanlara YÖK tarafından diploma denkliği  verilmiş ve bunlar Türkiye’de başta üniversitelerde kadrolara yerleşmiş ya da devletin diğer kurumlarına yerleşmişlerdir. YÖK tarafından FETÖ’nün yurtdışındaki okulları özellikle üniversiteleri konusunda çalışma yapılmakta mıdır? Zira son yıllarda pek çok ülkede yeni FETÖ üniversiteleri de açılmıştır.  Ayrıca FETÖ’nün okulları, liseleri hakkında araştırma yapılmakta mıdır? YÖK`ün dahi bilmediği FETÖ üniversiteleri olduğu göz önünde bulundurulursa, yurtdışı FETÖ üniversitelerinden mezun olanlara diploma denkliği  konusunda nasıl bir çalışma yürütülmektedir?
27. Yurtdışında FETÖ üniversitelerinde çalışan akademisyenler zaman zaman Türkiye’deki devlet üniversitelerine misafir öğretim elemanı olarak gelmekte ve aylarca üniversitelerde görev yapmaktadır. Bunlarla ilgili YÖK’ün çalışması var mıdır?
28. Gezi olaylarını FETÖ’nün organize ettiği yargı kararlarına geçmiştir. Bazı rektörler; Facebook gibi sosyal medyadan öğrencileri gezi olaylarına katılması için  kışkırtan, gezi olaylarını destekleyen, Cumhurbaşkanı aleyhine yazılarla öğrencileri kutuplaştıran öğretim elemanları kendilerine iletildiği halde koruyup kollamakta haklarında işlem yapılmadığı iddia edilmektedir. Bu öğretim elemanlarının zaman zaman YÖK’e de iletildiği ancak işlem yapılmadığı söylenmektedir.
29. Öğretim görevlisi, araştırma görevlisi alımlarında ALES puanı, üniversite mezuniyet not ortalaması ile oluşturulan puana göre sıralama yapılmaktadır. Ancak sonuncu sırada olanlar hatta şartları tutmadığı için en son sırada olanların kadroya alımları dikkat çekicidir. Bu şekilde usulsüz alınanlarda bylock çıkması da FETÖ’cülere kadro açıldığının göstergesidir. Bu alımı yapan bölüm başkanları, personel daire başkanlarının FETÖ bağlantıları neden araştırılmamaktadır?
Selam ve dua ile...
 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ 
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat