04.

Bursa Valiliği, İçişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı genelgesi ve 03.04.2020 tarihli 23 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile bazı yeni tedbir kararları alındığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, '01.01.2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici olarak yasaklayan düzenlemenin kapsamı konusunda uygulamada bazı tereddütler yaşandığı görülmektedir. Bu tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin tesis edilmesi amacıyla aşağıda belirtilenlerin kapsam dışı tutulmaları gerektiği değerlendirilmiştir. İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun, 05.04.2020 tarih ve 26 sayılı kararı ile; doğum tarihi 01.01.2000-01.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığında) olmakla beraber, kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar; özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler, ziraî üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama şartları İçişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı genelgesi ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri; İçişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı genelgesi ve 03.04.2020 tarih 23 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacaktır. Bu istisnâlar 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacaktır. Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisnâ kapsamında olduklarını ispatlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibrâz etmek zorundadırlar. Ayrıca ilimiz genelinde, özel teknelerin denizde ve iç sulardaki amatör balıkçılık faaliyetleri, tekneler ile denizde dolaşılması/gezintiye çıkılması da dâhil olmak üzere bütün faaliyetlerin ikinci bir emre kadar durdurulmasına, her ne maksatla olursa olsun limanlarından denize çıkışlarının yasaklanmasına, kararın ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına ve bütün kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, kararlara uymayanlar hakkında gerekli idarî veya adlî işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur' denildi.