Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre 2006 model Volkswagen marka minibüs ve S plaka icradan satılıktır.

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı Vergi mükellefi olan İcra Dairesi tarafından müzayede mahallinde yapılan satışlar nedeniyle hesaplanan KDV'nin İlgili mevzuatı uyarınca en geç bedelin tahsil edildiği günü izleyen günün mesai saatini bitimine kadar vergi dairesine beyan edilip tahakkut ettirilmediğinden vergi ziyai cezası kesileceği İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğünün 03/09/2018 gün ve 21152195-130( 30 ( 8-2018.1121)E.338808 Genelgesi ile Müdürlüğümüze bildirilmiştir.

İlanın Tamamı ve Detaylı bilgi için tıklayınız.