Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre 37 adet baz istasyonu yeri ihaleyle kiraya verilecek.

Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı toplantı odasında 10/02/2021 Çarşamba günü toplanacak komisyon huzurunda yukarıda belirtilen saatlerde yapılacaktır.
İstekliler kiralamaya ait şartnameleri Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Müdürlüğü’nden mesai saatleri içerisinde görebilirler veya beher dosyayı 100,00 TL karşılığında temin edebilirler
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
1-  Kanuni ikametgah belgesi (Gerçek kişiler için)
2-  Türkiye' de tebligat için adres gösterilmesi (Bir dilekçe ile ibraz edilecektir)
3- Mevzuat gereği Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge)

DEVAMI İÇİN TIKLA ÖĞREN....

Satış İhalesi Detaylı bilgi için tıklayınız.