Orhun kitabeleri ve eski Türk dili üzerine çalışmalarıyla tanınan Prof.

Orhun kitabeleri ve eski Türk dili üzerine çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz, Türk toplumunun Orta Asya Türk coğrafyasına ve köklerine ilgisiz kaldığını söyledi.
Dil bilimci akademisyen Prof. Dr. Cengiz Almılyaz, Nilüfer Belediyesi ve Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Derneği iş birliği ile 'Asya’dan Bursa’ya eski Türk kültür ve uygarlık eserleri' başlıklı bir konferans verdi. Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde yapılan konferansta, Orta Asya coğrafyasındaki eski Türk eserleri üzerindeki motif, tasvir, duvar resimleri, hiyeroglif, damga, sembol, âdetler ve halk dansları figürleri ile Bursa ve Anadolu coğrafyasındaki karşılıkları arasındaki büyük benzerliklere dikkat çeken Alyılmaz, Türklerin kültürel genlerinin kök saldığı Orta Asya Türk coğrafyasına Türk toplumunun ilgisiz kaldığını söyledi.
2020 yılının UNESCO tarafından 'Bilge Tonyukuk yılı' îlân edildiğini belirten Alyılmaz, adı bilinen ilk Tük yazar ve Türk tarihçisi olan, Göktürk devletinin kuruluşunda yer alan, vezirlik yapan ve aynı zamanda Tonyukuk kitabelerini ortaya koyan Bilge Tonyukuk’un yeterince tanınmadığını ifade etti.
Moğolistan, Kırgızistan, Hakasya, Tuva ve Altay özerk cumhuriyetleri gibi yerlerde Türk yazıtları üzerine yıllardır çalıştığını anlatan Alyılmaz 'Bu konudaki çalışmalarım hakkında konferans vermem için 20 ülkeden dâvet alıyorum, ancak üzülerek söylüyorum, ne yazık ki Türkiye’de salonlar dolmuyor, bu konudaki kitaplar satılmıyor. Bu eserler, bu kitabeler sağcının-solcunun değil, hepimizin. Çocuklarımızın adını Bilge, Kaan koyuyoruz, ama iş Bilge Kaan’ın kim olduğuna gelince, yazıtlarına gelince sahip çıkılmıyor. Bunu anlamak mümkün değil' dedi.
Alyılmaz, Türk tarihçilerin sürekli bir yanlış yönlendirme ile Türklerin sadece göçebe bir toplum olduğu gibi bir kalıbı kullandığını, ancak Türk kültür ve medeniyetinin bu kalıba sığamayacak kadar köklü olduğunu anlattı.