Bir tarafta çamurlu Solimos, diğer tarafta ise Rio Negro Nehri. İkisinin birleşimiyle birlikte Amazon Nehri oluşuyor.