İlan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre, Aydın'da 20 kısım vakıf taşınmazı kiraya verilecek.

04 MART 2021 TARİHLİ KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİ
1-Yukarıda nitelikleri belirtilmiş;
-1.sıradaki taşınmaz hizasında gösterilen muhammen bedel üzerinden ihalede oluşacak bedelden 31.12.2021 tarihine kadar, müteakip yıllar ise Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi On İki Aylık Ortalamalara Göre Değişim % oranında, emsal ve rayiç bedelden aşağı olmamak üzere tespit edilecek bedeller üzerinden sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2029 tarihine kadar,
-2 sıradaki taşınmaz hizasında gösterilen muhammen bedel üzerinden ihalede oluşacak bedelden 31.12.2021 tarihine kadar, müteakip yıllar ise Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi On İki Aylık Ortalamalara Göre Değişim % oranında, emsal ve rayiç bedelden aşağı olmamak üzere tespit edilecek bedeller üzerinden sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2025 tarihine kadar, diğer vakıf taşınmazlar ise hizasında gösterilen muhammen bedeller üzerinden ihalede oluşacak bedellerden 31.12.2021 tarihine kadar kiralanacaktır. Müteakip yıllar ise her yıl bir önceki yılın kira bedeline Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE-On İki Aylık Ortalamalara Göre Değişim %) oran, kiralananın durumu ile emsal ve rayiç kira bedelleri dikkate alınarak belirlenir. İdarenin belirlediği yeni yıl kira bedelini kabul eden kiracının sözleşmesi aynı şartlarla devam eder.
2-İhale açık teklif usulü ile 04.03.2021 Perşembe Saat 10.30’da Güzelhisar Mah. 7 Eylül Cad. No:3 adresindeki Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır.

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN