Türkiye’nin temel sorunlarından biri, ‘bölgelerarası dengesizlik’ hiç kuşkusuz…

Bölgelerarası dengesizlik, gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerde karşılaşılabilen bir sorun.

Ne ki, gelişmekte olan ülkelerde bu sorun daha büyük boyutlarda.

Gerek dünyanın diğer ülkelerinde, gerekse de Türkiye’de bölgesel gelişmişlik farkları önemli sosyal, çevresel ve ekonomik sorunlara yol açmakta.

Türkiye’de oluşan bölgesel gelişmişlik farkları, az gelişmiş yörelerde yaşayan insanların devlet otoritesinin adaletine olan güvenini de azaltmakta hiç kuşku yok ki.

Türkiye bu sorunu, bir yandan, ülkenin bütün yörelerinde olabildiğince aynı düzeyde sosyo-ekonomik gelişmeyi sağlayarak iç barışı kurmak için, diğer yandan da üyesi olmak istediği Avrupa Birliği’nin sosyo-ekonomik standartlarını yakalamak açısından çözmek durumunda.

Bu nedenle de, ‘bölgesel gelişme farkları’ konusunu, öncelikli politikaları arasına alması gerekiyordu Türkiye’nin.

İşte BEBKA da bu sorunu çözmede kullanılan temel araçlardan biri…

* * *

Bölgelerarası kalkınma farklılıklarının giderilmesinde, bölgesel planlama ve bölgesel kalkınma ajansları yaklaşımı, gelişmiş ülkelerde yıllardan beri etkin bir araç olarak kullanılmış ve önemli sonuçlar da elde edilmiştir.

Gelişmekte olan birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de ise çeşitli nedenlerle bölgesel planlama ve bölgesel kalkınma ajansı yaklaşımının rağbet görmediğini ve bunun yerine ulusal ölçekteki planlı kalkınma modeli kapsamında ‘kalkınmada öncelikli yöreler’ uygulamasına ağırlık verildiği biliniyor.

Ancak, bu modelin arzu edilen gelişme hızını sağlayamadığını da belirtmek gerekir.

Türkiye, AB’ye giriş süreciyle birlikte 40 yıldır uygulamakta olduğu teşvik sistemi üzerine oturan bölgesel gelişme politikalarını terk ederek yeni bir uygulama içine girme aşamasına geldi ve 2006 yılında yasası çıkartılarak Bölgesel kalkınma Ajansları kurulmaya başlandı.

Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında eşgüdüm ve işbirliğini geliştirerek kalkınmaya yön veren, yerel sorunlara yine yerel odaklı çözümler sunan, kaynakların yerinde ve etkin kullanımıyla sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden bir kurum olarak da BEBKA kuruldu.

* * *

Geçtiğimiz hafta Cuma akşamı ON TV’de ‘Açık Bakış’ canlı yayınında konuğumuz olan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eşgüdümünde bölgedeki kurum ve kuruluşlara yönelik BEBKA’nın mali ve teknik destek faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdi, sorularımızı yanıtladı.

Gerim, özellikle BEBKA’nın Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın hastalık olarak ilan edilen ve ülkemiz için de ciddi tehdit oluşturan COVID-19 ile mücadeleye katkı sağlayacak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik ivedi çözüm sunan projelere verdikleri desteklerin altını çizdi.

Bu kapsamda başarılı bulunan 3 projeye toplam 2 milyon 843 bin lira destek sağladıklarını belirten Gerim, hayata geçirilen projeler ile salgınla mücadelede önemli bir üstünlük kazanılması sağlandığını söyledi.

Kalkınma Ajansı olarak, Bölge Planı’nda ortaya konan strateji ve öncelikler çerçevesinde bölgedeki sektörel ve tematik sorunlara çözümler sunacak proje ve faaliyetleri desteklemeyi sürdürdüklerini de belirtti.