Avrupa’da ‘Alpharabius’ olarak bilinir, ilköğrenimini Farab ve Buhara’da tamamladı.

Ancak daha sonra, yükseköğrenim için gittiği Bağdat’ta uzun bir süre kaldı.

Hem okudu hem çalıştı…(901-942)

Bu süre boyunca, bilim ve teknolojinin birçok dalında olduğu gibi bir kaç dil üzerinde de ustalık kazandı.

Altı Abbasi Halifesi’nin hükümdarlığı boyunca yaşadı.

Bir filozof ve bilim insanı olarak, çeşitli ilim dallarında büyük ustalık kazandı ve çalışmaları farklı dillere bir uzman olarak aktarıldı.
Birçok uzak ülkeyi gezdi ve bir süre de Şam’da ve Mısır’da çalıştı.

Ama asıl ünü Halep’te kazandı...

İlk yıllarında, bir Kadı (Hâkim) idi ancak bir süre sonra öğretmenliği seçti.

Kariyeri boyunca büyük zorluklara katlandı, bahçe bakıcısı olarak bile çalıştı.

Ve 80 yaşında Şam’da bekâr olarak yaşamını yitirdi.

* * *

“Erdemli Şehir” kitabında toplumu erdemli kişi yahut meclis tarafından yönetilmesi gerektiğini, yöneticinin hem filozof hem de dini özellikleri üzerinde taşıyabilen bir kişilik olması gerektiğini ve toplumun üstten alta doğru şekillenebileceğini savunan İslam Felsefesinin kurucusu Farabi’den söz ediyorum.

İçinde bulunduğumuz yılı, Kazakistan ve İran’ın önerisi; Irak, Rusya ve ülkemizin de desteğiyle UNESCO tarafından ‘Doğumunun 1150. yıl dönümü’ ilan edilen Farabi

İslam’ın ‘Altın Çağı' olarak adlandırılan dönemde yaşamış bu ünlü filozof ve Bilim İnsanı Farabi için bu vesileyle Büyükşehir Belediyesi Bursa’da bir Makale yarışması düzenledi.

Orta Çağ'ın en önemli aydınları arasında yer alan, hava titreşimlerinden ibaret olan ses olayının ilk mantıklı izahını yapan, titreşimlerin dalga uzunluğuna göre azalıp çoğaldığını deneyler yaparak belirleyen ve bu buluşuyla müzik aletlerinin yapımında gerekli olan kuralları bulan Farabi ile ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi bir yarışma düzenliyor.

Konusu “Farabi’nin bilim dünyasına katkısı ve tesiri” olan makale yarışması başvuruları 30 Haziran’a kadar yapılabilecek.

* * *

İslam felsefe geleneğinde, ‘ilk öğretmen’ olarak bilinen Aristoteles’ten sonra ‘İkinci Öğretmen’ olarak anılan Farabi’nin genel felsefesi ve özellikle eğitim-öğretimin en temel amacı olarak gördüğü erdem ile ilgili olanı.

Fen bilimine, felsefeye, mantığa, sosyolojiye, tıbba, matematiğe ve müziğe epeyce katkıda bulunmuşsa da, asıl katkıları felsefeye, mantığa ve sosyolojiye olmuş Farabi’nin Aristo’nun fiziği, meteorolojisi, mantığı, vb. üzerine bazı zengin açıklamalar yazdığı görülmektedir.

Çalgı aletini insanları istediği anda ağlatıp güldürebilecek kadar iyi çaldığı anlatılmaktadır.

Fizikte, boşluğun varlığını göstermiştir.

Müziği bir bilim dalı olarak ele almıştır…

Kanun ve Udu ilk icat eden kişi olarak da bilinir.

Kitaplarının çoğunun kaybolmasına karşın, 43 mantık üzerine, 11 metafizik üzerine, 7 ahlak üzerine, 7 siyaset bilimi üzerine, 17 müzik,tıp ve sosyoloji üzerine ve de 11'i tefsir olmak üzere 117 eseri bilinmektedir.
Farabi, akılcılıkla İslam’ı bağdaştırmaya çalışan ilk Türk düşünürü olarak biliniyor.

İslam uygarlığında siyaset felsefesinin kurucusu olarak Farabi bilinir.
Farabi, devlet yaşamı ile ilgili ilkeleri sayarken, ilk olarak ‘Adalet’i belirtmekte ve ‘Adalet toplum mensuplarının paylaştıkları bütün iyi şeylerin başında gelir’ demektedir.