Bursa Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan ek kararları açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "UmumÎ Hıfzıssıhha Kanununun 49. maddesi kapsamında ilimizde aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerekmektedir. Liman sahası ve Serbest Bölgede görev yapan Kurum ve Kuruluşlara (iç/dış) ait tesislerin ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerinin düzenli aralıklarla yapılmasına, liman sahalarına giriş çıkış yapan tüm personelin ateş ölçümlerinin yapılmasına, limana yanaşmak üzere gelen gemilerin köprü üstü dezenfeksiyon işleminin geminin kılavuz kaptan talebi öncesinde olmak şartıyla gemi acentesi/gemi kaptanı vasıtasıyla sağlanmasına; liman sahasına yanaşan gemilerden, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bağlı Gemlik Sahil Sağlık Denetleme Merkezince gerekli görülenlerinin yaşam mahalleri ve ihtiyaç duyulan alanlarının Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen firmalarca olmak şartıyla gemi acentesi/gemi kaptanı vasıtasıyla dezenfeksiyonunun sağlanmasına; uluslararası sefer yapan gemilere ilaçlama firmalarınca yapılan dezenfeksiyon işlemleri geminin serbest pratika ( kıyı sağlık yönetimince gemilere verilen, limanın ve gemi çalışanlarının sağlık durumunu gösteren belge ve giriş çıkış izni) alması sonrasında yapılmasına, dezenfeksiyon işlemlerinde Bilim Kurulunca hazırlanan Covid-19 rehberinde yer alan yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için önerilen ürünler ve özellikleri tablosunda belirtilen dezenfeksiyon yöntemleri ve ürünlerinin kullanılmasına karar verilmiştir" denildi.