Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği ‘Etüt: Güncel Sanata Doğru İlk Adımlar’ programında “pop art” sanatını anlatan Pelin Dilara Çolak, “Pop art sanatı da modern sanatın bir parçasıdır” dedi.

“Etüt: Güncel Sanata Doğru İlk Adımlar” programına bu defa felsefeci ve sanat tarihçisi Pelin Dilara Çolak konuk oldu. Murat Alat’ın programlamasını yaptığı “pop art” başlıklı oturum, çevrim içi gerçekleşti. Bursa’nın haricinde farklı illerden de katılanların olduğu eğitim programında Pelin Dilara Çolak, popüler sanatın kısaltılmış adı olan “pop art” sanatının tanımı, tarihî geçmişi ve öncü isimlerin çalışmalarından bahsetti. Pelin Dilara Çolak, pop artın 1950 yıllarında ABD ve İngiltere’de soyut dışavurumculuğa tepki gösteren genç sanatçıların akım hâline getirdikleri sanat türü olduğunu vurguladı. Pop art sanatının, diğer avangart akımlardan farklı olduğuna işaret eden Çolak, “Pop art dahil olmak üzere sanat karakterini veren bağlam dikkate alınmadığı zaman eserleri kendi mevcudiyetlerinde kavramak yanıltıcı sonuçlar verir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan ekonomik, tarihî, toplumsal ve estetik buhranı hatırlamak gerekir. Bu süreçten sonra tüm sanat türleri, pop art da dahil olmak üzere küreselleşen dünyada kapitalist üretim ve tüketim ilişkilerini sanatın ticarileşmesi etkilerini taşıyacaktır. Pop art sanatında Andy Warhol, Richard Hamilton, Ray Lichtenstein gibi öncü isimler farklı ve etkileyici çalışmalara imza atmışlar. Nesnel dünyanın olumlanmasını görüyoruz eserlerinde. Pop art sanatı da modern sanatın bir parçasıdır, ama onlar gibi eleştirel değil, olumlayıcıdır. Yani dünyayı değiştiren değil de olduğu gibi kabullenen sanatçı bakışı görüyoruz” dedi.