Bursa Büyükşehir Belediyesi iştirâklerinden TARIM A.Ş., UFUK2020-PRIMA kapsamında hazırladığı 'MEDISMART' isimli proje ile Avrupa Birliği’nden hibe desteği almaya hak kazandı.

TARIM A.Ş’nin KA205 Gençler İçin Stratejik Ortaklıklar kapsamında hazırlanan 'Tarım ve Gıda Sektöründe Gençlerin Niteliklerinin Arttırılarak Sosyalleşme Sürecinin Geliştirilmesi ve İstihdamının Sağlanması [AGRI-FOOD]' isimli Avrupa Birliği projesi onaylandı ve hibe desteği almaya hak kazandı. Proje 2 yerel ortak ve 2 yabancı ortak ile birlikte yürütülecek. Ulusal ölçekteki ortaklar Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) olurken, uluslararası ortaklar ise Estonya’dan Gıda ve Fermantasyon Strateji Merkezi (TFTAK) ve İspanya’dan ise Gıda ve Konservecilik Ulusal Teknoloji Merkezi (CTC) oldu.
20 ay sürecek
Artan nüfusun beslenme ihtiyacını karşılamanın yanı sıra istihdam, dış ticaret, sanayi ve millî gelire yaptığı katkılarından dolayı kilit bir öneme sahip olan tarım sektörü çiftçilerin sosyal ve ekonomik sebeplerden dolayı ziraî faaliyetlerden uzaklaşıp, köyden şehre göç etmesiyle kan kaybediyor. Bu sebeple tarımda genç nüfusun payı her geçen gün azalıyor. Toplam 20 ay sürecek olan proje ile dezavantajlı gençlerin sosyalleşme sürecinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, gençlerin ziraî iş gücü piyasasına kazandırılmasını teşvik etmek ve şehre göçün önüne geçmek maksadıyla gençlere beceri kazandırmak hedefleniyor.