Türk Diyanet Vakıf- Sen Bursa Şube Başkanı Hilmi Şanlı, Cüppeli Ahmet’in katıldığı bir televizyon programında imam hatip okullarına yönelik sarf ettiği sözler ile ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.

Şanlı  “Madde ile maneviyatın, ruh ile cesedin, ilimle irfanın birleştiği, insanlığın hizmetine koşacak nesiller yetiştiren İmam Hatip Liselerine hakaret eden Ahmet Ünlü’yü Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak kınıyoruz” dedi. Başkan Şanlı; Ahmet Ünlü ‘nün dikkat çeken sözleri Diyanet, İlahiyat; İmam-Hatip ve aziz Milletimizin büyük tepkisini çekmiştir dedi ve Ahmet Ünlü’nün İmam Hatip neslini zan altında bırakan ifadelerini tashih etmesinin arzuladıklarını  ifade etti.“İMAM HATİPLİLER TOPLUMUN KENDİSİ VE ÖZETİDİR”

Şanlı, “Sayın Ahmet Mahmut Ünlü ‘nün İmam Hatip Okulları ile ilgili açıklamaları kendisinin bu kurumlar hakkında sahih olmayan nakiller üzerinden zanda bulunmasına sebep olduğunu görmekteyiz. Bir asırdır "İmam Hatip Mektebi/Okulu/Lisesi" adıyla eğitim sistemimizde yerini alan İmam Hatip Okullarının temel misyonu, eğitim öğretimde bütüncül bir yaklaşımı esas alıp fizik-metafizik, madde-mânâ, dünya-ahiret dengesini ve ilişkisini gözeterek varlığa, hayata, bilime ve sanata tevhîdî bir anlayışla bakan, hayatın her alanında erdemleriyle var olan, tarihî ve kültürel mirasımızı özümsemiş, ailesine, çevresine, ülkesine ve bütün insanlığa faydalı olma idealine sahip, Kur'an ve Sünnet ekseninde bilgi ve hikmetin yolundan giderek medeniyetimizin ihyâ ve inşâ sürecinde sorumluluk alan öncü nesillerin yetiştirilmesi olmuştur. İmam Hatipli sadece imam değildir. Mühendistir, doktordur, akademisyendir, esnaftır, tüccardır, ziraatçıdır, veterinerdir, öğretmendir, hukukçudur. Velhasıl İmam_Hatip’li toplumun her katmanında ve her kademesinde vardır. O toplumun kendisi ve özetidir. İmam Hatip Liselerimiz, güven, sadakat, sevgi, sabır, samimiyet ve ihlastır. İmam Hatipliler, kula kulluğu değil, Allah’a kulluğu esas alan misyonun temsilcileridirler.  İmam Hatip Liselerimiz; geçmişimizin övüncü, geleceğimizin aydınlığı, insanlığın kurtuluşudur. İmam Hatip ruhu; seksen beş milyona yakın Ülke insanımızın, iki milyara yakın dünya Müslümanının, sekiz milyara yakın dünya insanın aydınlığı için bir manifestodur” diye konuştu.
“AHMET ÜNLÜ’YÜ ÖZÜR DİLEMEYE ÇAĞIRIYORUZ”

“İmam Hatip’li olmak, sadece cami ve seccadeden ibaret değil, hayatın her alanında yer alan ve insanlığa huzur sunan misyonun adıdır” diyen Şanlı, “İmam Hatip ruhu tüm insanların ve insanlığın kurtuluşudur. İmam Hatip Liselerimiz, Devletimizin kontrolünde, Milli Eğitim Bakanlığımızın bünyesinde nesil yetiştiren güzide okullarımızdır. Ülke insanının dînî inanış ve anlayışlarını göz ardı etmeksizin bid'at ve hurafelerden arındırılmış, sahih bir din öğretimi, devletin denetim ve himâyesinde gerçekleştirilmektedir dedi. Şanlı, Sayın Ahmet Ünlü’nün yaptığı açıklamayı kınıyoruz. Sarf ettiği yakışıksız sözlerinden dolayı özür dilemeye çağırıyoruz” açıklamasını yaptı.