Evet, savaş kötüdür…

Ancak bilinmeli ki, barış da ancak savaşla elde ediliyor.

Barış istiyorsan, savaşa hazır olacaksın…

İnsanlık tarihi biraz da savaşlar tarihidir.

Dünyada barış içinde geçen süreç savaş hali süreçlerinden azdır.

Öyle görünüyor ki, bu uzunca bir süre de böyle gidecek gibidir.

Ta ki, hak-hukuk, adalet konusunda insanların vicdanları ortak bir noktaya gelene dek…

Dünyada düzenin sağlanarak barışın egemen kılınması insanlık için özlenen büyük bir istemdir.

* * *

Yıllar önce Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Avrupa’nın medeniyetini anlatırken ‘Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar’

demişti.

Günümüzde bu sözün ne kadar doğru söylenmiş olduğu yaşayarak görüyoruz.

Yüzyıllar boyu masum Doğu ve Afrika halklarının iliğini-kemiğini sömürerek şişenlerin bu günkü ‘Demokrasi, barış, medeniyet’ sözcüklerini ağızlarından düşürmemelerine aldanmamak gerek.

İçimizde bile, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde devlet olanaklarını kullanan kimi bölücü Saylavların Ermenistan’ın Azerbaycan’da masum sivillere füze ile saldırmalarını kınamak bir yana Ermenistan’a arka çıkmaları yaklaşımı apaçık ortadayken, Avrupa’dan, uygar dünyadan ‘İnsanlık’ beklemek fazla iyimserlik, denebilir.

Evet, Avrupalılar gerçekten medeni olsalardı, hak-hukuk-adalet konularında gerçekten duyarlı olsalardı Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını 30 yıldır işgal altında bulundurmalarına bir şey demezler miydi?

Bakınız bunu geçtim, Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyona karşı normal savaşlarda bile kullanılması yasak olan balistik füzeleri sivil halka karşı kullanıp çoluk-çocukları katletmelerine, canlı yayında insanlık suçu işlemelerine ‘insanlık’ adına kıllarını kıpırdatmayan ‘medeni dünyayı’

nasıl değerlendirmek gerekir?

Evet, buna karşı İslam dünyasında da Türkiye, Pakistan, Filistin, Afganistan dışında anlamlı bir duyarlılık görülmemesi de ayrı bir ayıp!

* * *

Başta ABD ve Avrupa olarak günümüze kadar kan, gözyaşı, zulüm ve işkenceler yaparak, gittikleri yerleri sömürmediler mi?

Köle pazarları kurarak insanları bir eşya gibi alıp satmadılar mı?

Daha yakın tarihte Avrupalılar Yahudileri canlı canlı fırınlarda yakmadılar mı?

Yukarı Karabağlılar, Kosovalılar, kısmen Azerbaycanlılar neden yurtlarından edildi, Bosnalılar neden yaşlı, çocuk demeden öldürüldüler?

Hocalı katliamı unutulmuş mudur?

Cezayir’de neden soykırım yapıldı?

Libya, Irak neden yakılıp, yıkılıyor?

Kırım’daki soydaşlarımız neden bir gecede yurtlarından sürüldüler? Ahıskalılar neden yurtlarından çıkarıldı?

Türkistan’da neden Müslüman Türkler inim inim inliyor?

40 yıldır Türkiye’nin güneyinde ve güney doğusunda estirilen terörle binlerce insanımız yitmedi mi?

Tüm bütün bunlar olup-biterken ‘Medeni’ dünyanın ve bizim ‘Salon sosyalistlerimizinbarış-kardeşlik türküleri tutturmaları inandırıcı, insani bulunabilir mi?

* * *

Evet, savaş kuşkusuz kötüdür…

Aklı başında kimse savaş istemez çıkarları gerekenler haricinde.

Yoksa deli olmalı insan!..

Geçmişte Stalin'in desteğinden güç bulan Ermenistan'ın kabarık ihlal ve işgalleri apaçık ortada.

Azerbaycan toprağı Karabağ'ın Ermenistan tarafından işgal edilmesi son otuz yılın neredeyse en önemli sorunlarından biri.

Şimdi Azerbaycan’ın bu işgale son verme girişimi karşısında yangından kaçışan sıçana dönen Ermenistan ordusuna arka çıkma adına ‘barış’ sözcüğünü kirletenlere denebilecek tek şey vardır;

Hadi oradan, işinize!..