Gazi Mustafa Kemal Atatürk şöyle demişti:

“Benim iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri Cumhuriyet Halk Partisidir.”

********************

CHP’liler kökleri Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşında olan şanlı geçmişleriyle gurur duyabilirler ve gelecek adına o geçmişin anlamını doğru kavrayarak, o geçmişi sahiplenerek umutlanabilirler.

Atatürk devrimleri, 6 Ok, Kuvayı Milliye, emperyalizme karşı kazanılmış ve mazlum milletlere ilham olmuş kurtuluş savaşı, cumhuriyetin kuruluş felsefesi, Anadolu aydınlanması, sanayileşme hamlesi, demokrasiye geçiş ve sola açılış CHP’nin övünç kaynaklarıdır.

********************

Daha önce yazdım yine yazayım:

İslam coğrafyasında laikliği yaşama geçirmek dünyanın en büyük devrimlerindendir. Sırf bu nedenle dahi Atatürk dünyanın en iyi devrimcilerinden, CHP ise en devrimci partilerindendir.

 

 

DOĞRU TARİH HANGİSİ

 

Dün yani 9 Eylül 2020 iki tarihi olayın yıldönümüydü:

1. Kuvayı Milliye ordularının İzmir’e girişinin 98. yıldönümüdür.

2. CHP’nin kuruluşunun 101. yıldönümüdür.

********************

Beni üzen bir konuyla devam edeyim.

CHP Genel Merkezinin CHP’nin 97.yıldönümü kutlanıyor düşüncesi hatalıdır.

Açıklamaya çalışayım.

CHP tüzüğü, 9 Eylül 1923’de CHP Meclis Grubunca oybirliği ile kabul edilir. Kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na aynı tarihte sunulur.

11 Eylül 1923’te ise Atatürk CHP genel başkanlığına seçilir.

CHP’nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na vermesinden 4 yıl sonra, 15 Ekim 1927’de CHP’nin ikinci kurultayı toplanır.Atatürk bu kurultayda “Nutuk”u okumuştur.

Atatürk kurultayı açarken yaptığı konuşmada açık net biçimde “bu kurultayın birinci değil, ikinci kurultay” olduğunu söyler.

Atatürk ilk kurultay olarak,4 Eylül 1919’da toplanan Sivas Kongresi’ni görmektedir.

********************

Atatürk1927 yılından sonra,11 Mayıs 1931’de toplanan CHP kurultayında da kuruluş tarihi konusuna değinir ve CHP’nin ilk kongresinin Sivas Kongresi olduğunu kuruluşun esasında “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Derneği” ne dayandığını bir kez daha belirtir ve ekler

“Bizim kongremiz, bundan 12 yıl önce Sivas’ta bir mektep dershanesinde yapılmıştır.”

********************

Olay çok açık…

Atatürk CHP’lilere “CHP’nin kuruluş tarihi 9 Eylül 1919’dur” diyor ve CHP’nin kuruluşunun 9 Eylül 1919 olduğunu 1931’deki kurultayda şüpheye yer bırakmayacak biçimde açıklıyor.

Yani CHP 97 yaşında değil 101 yaşındadır.

********************

Alev Coşkun’un,Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan,‘’CHP 101 Yaşında’’ başlıklı yazısındaki şu yorumuna katılıyorum:

‘’CHP’nin kuruluşunun 1919’a çekilmesi kararı, Gazi Mustafa Kemal’in CHP ile Milli Mücadele arasındaki bağı ve sürekliliği vurgulamak amacından kaynaklanmaktadır.’’

********************

CHP Genel Merkezi CHP’nin kuruluş tarihi konusundaki hatalı tutumunu sürdürmemeli ve CHP’yi kuran Atatürk’e uymalıdır.

Aksi tutum tarihe ve Atatürk’e saygısızlık olmaz mı?