Vatan sevgisi imandandır!

Devlet-i ebed -müddet!

Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Dünya ve Türkiye 'de son günlerde yaşadığımız korona virüsünün iyice yayılması sebebi ile oldukça zor ve bir süreçten geçiyoruz.

Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamaya göre; Çin'in Vuhan kentinden çıktığı ifade edilen virüsün, birçok ülke ile birlikte ülkemizde de "kurallara yeterli ölçüde uyulmadığından" hızla yayıldığı görülmüştür.

Gerekli görülen acil tedbirler

Devletimiz, hükümetimiz ve bilim insanlarımız tarafından alınmaya da devam edilmektedir.

(Elbette ki, bunun eksikliğini ve fazlalığını bu musibetten kurtulduğumuzda tartışırız)

Bu dönemde ülke olarak ihtiyacımız olan asıl şey, aklıselim düşünmek ve alınan kararlara istisnasız uymaktır.

Bizler alınan tüm tedbirlere uymakla mükellefiz.

Virüsün ne olduğunun, nereden, kimler tarafından, hangi amaç, hedef ve projelere hizmet ettiği doğrultusunda sorgulanması, devletimiz, hükümetimiz strateji ve bilim insanlarımız tarafından araştırılıyor ve kanaatimizce biliniyordur.

Sonucu ilerleyen günlerde hep birlikte görmemiz mümkün olacaktır.

Şimdi bizlere asıl düşen devletimizin yanında duruş sergilememizdir.

Aramızdaki bazı insanlarımız, devlet ve hükümet açılımının gerçekten farkında değil veya  bile bile hükümeti yıprattıklarını düşünerek devletimizin bağımsızlığını ve bekasını yıpratmak için olağanüstü çaba sarf ettiklerinin farkında değiller.

Devlet, toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlıktır.

Devletin gölgesi tüm beşerî faaliyetlerin üstüne düşer: Sosyal refah, iç düzen, halk sağlığı için uğraşır, bundan meşruiyet kazanır. Kural koyar, düzenler, yetkilendirir, yasaklar!

Hükümet ise, bir ülkede devletin görevlerini yerine getirmesini sağlayan yetkili organıdır. Yürütme organı, bakanlar kurulu ve ülkenin yönetim kuruluşlarıdır.

 

Bugün hükümetimiz, devletimizin bekası adına almış olduğu birlik ve beraberliğimizin esas alındığı tüm kararlarını destekliyoruz.

Devlet yönetiminde bulunan iktidarlar, yönetim şekilleri ile devletleri güçlendirir!

Esas olan da budur!

Yönetim şekilleri, devletlerin geleceğini belirler!

Zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde,  siyasi ve etnik kökeni ne olursa olsun ay yıldızlı bayrağımıza gönül verip uğrunda ölmeyi şeref addeden aziz milletimiz bu zorlu süreçleri hep birlikte kurallara uyarak atlatacaktır.

Bilmeyenler bilmek istemeyenler bilip de hafızasını tazelemek isteyenler için vatandan siyasete tdk açılımlı esaslar..

VATAN; Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın / Bir vatan kalbinin attığı yerdir" (tdk)

VATAN SEVGİSİ İMANDANDIR

MİLLET; Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu..(tdk)

BİZ, BİRLİKTE GÜZELİZ, BİRLİKTE TÜRKİYEYİZ

 DEVLET; hukuk, toplum bilimi toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık..(tdk)

OLMAYA DEVLET CİHANDA BİR NEFES SIHHAT GİBİ. Kanuni Sultan Süleyman.

HÜKÜMET;Toplum bireylerinin iç ve dış güvencelerini ve birbirleriyle ilişkilerini sağladığı gibi onların her tür gereksinmelerini karşılayan bir ya da birkaç kişiden oluşan yasal ya da geleneksel yönetici..(tdk)

POLİTİKA; Devletin etkinliklerini amaç, yöntem ve içerik olarak düzenleme ve gerçekleştirme esaslarının bütünü..(tdk)

POLİTİKA ESASIMIZDIR

SİYASET; Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayıştır.(tdk)

OLMAZ İSE OLMAZIMIZ.

SİYASİ PARTİ; Politik hayatın en önemli öğesi olan ve belli bir siyasi görüşü temsil eden parti..(tdk)

AYNI DURUŞA SAHİP OLAN PARTİLERİN BIRLİKTE OLMALARI DESTEKLENİRKEN,

ZIT PARTİLERİN BİRLİKTE HAREKET ETMELERİ DÜŞÜNDÜRÜCÜ!.

SEÇTİĞİMİZ SİYASİLER; BİZİ NE KADAR TEMSİL EDİYOR?

ÇOKLU İTTİFAKLARI EN HASSAS ŞEKLİ İLE DÜŞÜNMELİYİZ

 

İÇ SİYASET; Bir devletin kendi sınırları içinde kamu işlerinin örgütlenmesine ve yönetime ilişkin uyguladığı siyaset..(tdk)

DIŞ POLİTİKA;Bir devletin sınırları ötesindeki devletlere uyguladığı siyaset ..(tdk)

MÜDAHALE;Bir dava sonucu verilecek olan kararın, dolaylı olarak etkileyeceği üçüncü kişilerin davaya katılmaları..(tdk)

CENNET VATANIMIZA KİMLER MÜDAHALE ETMEK İSTİYOR?

DARBE; Bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik yollardan yararlanarak hükümeti istifa ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi devirme işi..(tdk)

AZİZ MİLLET; GÜZEĹ VATANIMDA YAŞANAN DARBELERİ UNUTMAYALIM! TÜM DARBELER BAYRAĞINI SEVENLERİN AYAKLARI ALTINDADIR

SAVAŞ; Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk, cidal..(tdk)

Namusa uzanan el kırılır bir kuş uçsa umarsız o vurulur!..

BAŞKA TÜRKİYE YOK!

EDEB, MÜDDET, DEVLET.