Gelir dağılımı adaletsizliği Türkiye’nin ve dünyanın en büyük problemleri arasında yerini almayı sürdürüyor.

Bu önemli konu, bireylerin eğitimden, hobilere, yaşamsal kaliteden, mutluluk, huzur ve sağlığa kadar her noktada ayrışmasına neden olabiliyor.

Gelir dağılımı eşitsizliği, gelişmekte olan ve gelişmiş ülke farkı gözetilmeksizin tüm dünyada yaşanan büyük bir sorun.

Türkiye’de son 15 yıldır makroekonomik rakamlar artmış olsa da,

Enflasyona karşı başarılı mücadeleler verilse de bu rakamların yoksul kesimlere yansımasının henüz yeterli düzeyde olduğunu söyleyebilmek olanaklı değil.

* * *

Türkiye’de de gelir dağılımı adaleti sorunu, uzun süredir hazırlanan kalkınma planları sayesinde çözülmeye çalışılmakta.

Ancak Türkiye 34 Avrupa ülkesi içinde gelir dağılımı eşitsizliği sıralamasında Sırbistan’ın ardından ikinci sırada yer almakta hala.

Türkiye’de en varsıl yüzde 20’lik nüfus, toplam gelirin neredeyse yarısını (yüzde 47,4) alıyor.

TÜİK’inGelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, ülkedeki en yüksek ve en düşük gelir gruplarının toplam gelirden aldığı pay farkının daha da arttığını ortaya koymakta.

Yani giderek yoksullar ile varsıllar arasındaki makas daha da açılmakta.

* * *

TÜİK verilerine göre, nüfusun, yüzde 70,4'ü konut alımı ve konut masrafları dışında taksit ödemeleri yahut borçları olduğunu, yüzde 58,3'ü evden uzakta bir haftalık tatil masraflarını karşılayamadığını ortaya koyuyor.

Bu durumun ne kadar sürdürülebilir olduğunun ivedilikle sorgulanması ve çözüm aranması kaçınılmaz bir gerçeklik olsa gerektir.

Bir ekonomide yaratılan gelirin o ekonomideki bireyler arasında ne şekilde dağıldığını ortaya koyan analize ‘kişisel gelir dağılımı analizi’, ücret, faiz, getirim, kar gibi üretim faktörlerinin yaratılan gelirden ne kadar pay aldığını gösteren analize ise ‘fonksiyonel gelir dağılımı analizi’ adı veriliyor, literatürde.

Bizi ilgilendiren ise ‘kişisel gelir dağılımı analizi…’

Bir ülkede yaşayan insanlar arasında uçurum ne kadar büyükse, o ülkede o kadar büyük bir gelir adaletsizliği ve sosyal sorun var demektir çünkü.

* * *

Bu gün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olan Numan Kurtulmuş, HAS Parti Genel Başkanı iken ve bir TV programında Türkiye ekonomisi üzerine sorulan sorulara yanıt verirken AK Parti’nin ekonomik büyümede başarılı olduğunu belirtince ‘Öyleyse neden ayrı bir parti kurdunuz’ sorusuyla karşılaşmıştı.

Kurtulmuş da bu soruyu beklercesine şu yanıtı vermişti;

Ama bizim farklı bir yönümüz var. O da büyümeyle birlikte biz gelir dağılımı adaletsizliğini de düzeltecek politikalarımız, hazırlıklarımız var.’

O vakit bunu çok önemsemiş ve hatta partisiyle birlikte AK Parti’ye geçip ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olunca pek çoğumuz heyecanlanmış, sevinmiştik.

Ve bunu bir Bursa ziyaretlerinde kendilerine de anımsatma fırsatı bulmuştum.

Gülümsemiş ve ‘Yavaş-yavaş’ demişlerdi.

Aradan 5 yıl geçti…

Ekonomik gelişmenin yoksul kesimlere biraz daha yansıtılma politikalarına ağırlık verilmesi büyük bir toplumsal beklenti olarak durmakta.