Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar,6 Ocak 2000 yılında aramızdan ayrılan, şair ‘Yedi Güzel Adam’dan biri, öğretmen ve Eğitim-Bir-Sen Kurucu Genel Başkanı olan Mehmet Akif İnan’ı 20.

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar,6 Ocak 2000 yılında aramızdan ayrılan, şair ‘Yedi Güzel Adam’dan biri, öğretmen ve Eğitim-Bir-Sen Kurucu Genel Başkanı olan Mehmet Akif İnan’ı 20. Ölüm yıl dönümünde yâd etti.
Merhumun dizeleriyle sözlerine başlayan Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar. 'Bursa Eğitim-Bir-Sen olarak, dava adamı, yaşadığı dönemde bütün zorluklara göğüs geren, vazgeçmeyen Kurucu Genel Başkanı’mızı vefatının 20. yılında rahmet, hürmet ve özlemle anıyoruz' dedi.
Akif İnan’ın daha çocukken, ‘devrim’, ‘çağdaşlaşma’, ‘batılılaşma’ adına dilden müziğe, gelenekten yaşantıya kadar yerli ve millî olan her şeyin ayaklar altına alınarak yok edilmek istendiği, ezanın Türkçe okutulduğu, Kur’an öğreniminin yasaklandığı bir döneme tanık olarak hayatı ve dünyayı idrak etmeye başladığını söyleyen Acar, 'Ailesinden aldığı köklü terbiyeyi ve derin maneviyatı, mütecessis bir zihin ve duyarlı bir zekâyla okuyup araştırarak daha da temellendirmiş; şiir, yazı ve konuşmalarında kurtuluşun köklerimize, medeniyet kaynak ve iklimimize dönmekte olduğunu kavramış, haykırmıştır. Bütün ülkeye, özellikle de gençliğe, batılı odak ve dış mahfillerin sağ-sol kutuplaşmasıyla bizi birbirimize düşman kılan ideolojik kamplaşmalardan silkinerek kök değerlerimize, tarihimize dönüp orada bir millet ve ümmet olduğumuzun şuuruna varmamızın çağrısını yapmıştır' dedi.
'Biz Her Zaman Hakkımızı Kendi Başımıza Tahsil Edebilecek Kudrette Bulunmaya Mecburuz'
Akif İnan’ın, yazarlığı, hatipliği, öğretmenliği, köklü tarihî, fikrî, sanatsal kavrayışı, yabancılaşmayla ve vesayet düzeniyle hesaplaşması, eylemci yönü, son olarak da bütün bunları mezcettiği sendikal faaliyetiyle sorumlu, sahici bir münevver olduğunun altını çizen Acar, 'Genç yaşlarda, yazarı ve yöneticisi olduğu Hilâl dergisinin 1964 yılı Ocak sayısında, 'Biz her zaman hakkımızı kendi başımıza tahsil edebilecek kudrette bulunmaya mecburuz' diye yazarak, mücadeleci kişiliğinin işaretini vermiştir. Sendikal alanda emek ve özgürlük mücadelesini, kültürümüzle ve medeniyet değerlerimizle uyumlu bir amaç ve içerikle başarmak da onun ileri hedeflere odaklanan programı içinde olmuştur' ifadelerini kullandı.
Eğitim-Bir-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan’ın, Eğitim-Bir bülteninin ilk sayısında sendikanın iki temel amacını, eğitim düzeninin iyileştirilmesi için, sorunlarının özgür bir ortamda tartışılarak bilimsel bir gerçeklik içinde çözüm bulunmasını belirttiğini söyleyen Acar, 'Eğitim-Bir-Sen olarak biz, üzerinde yükseldiği temel ilkelerin bilincinde ve tam bir vefa ile gerçek bir aydın ve sendikacı olarak, ülkemiz ve milletimiz adına bir değere dönüşen Akif İnan’ın davası, davasının daha iyi anlaşılması, sendikal mücadelesinin genç sendikacılara aşılanması, yazınsal mirasının muhataplarına ulaşması, kalender kişiliğinin biriktirdiği hatıralarını bir vefa örneği olarak anmaya, anlaşılması için çalışmalar yapmaya, eserlerini yayımlamaya devam edeceğiz' diyerek sözlerini sonlandırdı.