Her çamurda, sanatçı tarafından şekillenmeyi bekleyen bir heykel gizlidir. Çamur için heykeltıraş ne ise, ruh için de eğitim odur; eğitim ruhtaki gizleri açığa çıkarır.

Yıllar önce söylenmiş olan bu söz, sizlere ne ifade ediyor? Eğitimin hayatızdaki değeri, ehemmiyeti nedir? Öncelikle ülkemizde, peşinden tüm dünyada eğitim sistemleri eleştirilmekte ve tartışılmakta. Eğitim, eğer doğru kişiler tarafından sunuluyorsa, öğrencinin ruhundaki gizleri açığa çıkarabilecek güce sahiptir. Bir çamur gibi, baştan yoğurup, sonrasında şekillendirip bir heykele dönüştürebilecek kudrete sahiptir eğitim.

Bu denli yarara yol açan eğitimin herkes tarafından eşitçe erişilememesi hangi mantıklı gerekçeyle açıklanabilir?

Dünyanın en saygın ülkelerindeki üniversitelerin, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci yerleştirirken, öğrencinin zeka gücü ve entelektüel birikiminden önce, cüzdanının kalılığını kontrol etmesi hangi pragmatik nedenlerle açıklanabilir?

Liyakatın önemini savunduğumuz günlerde, dünyanın en iyi ekonomisine sahip ülkelerin bile, geleceğin mimarı olacak öğrencilerin ekonomik durumuna öncelik vermesi, kapitalizmin hançerinin, modern çağımıza ne derin saplandığının göstergesi.

Bir heykeltıraş, hangi çamuru yoğursa, şekil verse, sonunda bir heykel elde edebilir. Peki, bir insan zihnine şekil vermenin esas temeli, banka hesap dökümündeki dolarların ve euroların sonundaki sıfırların fazlalığı mıdır?

İnsan, son nefesine kadar öğrenmeye devam edecektir ve de hiçbir zaman yeteri kadar bilgili olmayacaktır. Her zaman eksik kalan kısımlar olacak, eksikleri kapatmak için uğraştıkça hiç farketmediği yeni eksiklikler görecek ve bu kısır döngü asla sona ermeyecektir.

Eşitsiz eğitim şartlarında hızlıca zirveye tırmanan binlercesi; kendilerini alanlarında uzman zannedecek, böbürlenecek ancak para ile diploma satın alan güruh mensubu olmaktan öteye gidemeyecektir.

Eğitim, ruhtaki gizleri açığa çıkarır ve eğitim eşit şartlarda uygulansa bile, hakkı yenilen grup elbet bir gün hakettiğini kazanacaktır.

Söylenildiği gibi; ‘’Para bir araçtır. Sizi istediği yere götürür ama asla sürücü koltuğuna oturtmaz’’

Bu hayatta başarılı olacak kişiler ise; tüm negatif unsurlara rağmen yükselip, sürücü koltuğuna oturabilenlerdir.