Merhaba değerli ‘Yeni Marmara Gazetesi’ okurları,

Daha öncesinde ‘’Tebligatların Önemi’’ başlıklı yazımızda vatandaşlara ya da kurumlara adli merciilerden gelen yazılı tebligatlarda nelere dikkat etmeleri gerektiğinden bahsetmiştik. Bu hafta ise özellikle vergi mükelleflerini ilgilendiren bir konu olan e-tebligatlarda nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsedeceğiz.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte artık kağıt harcamasını sınırlandıran ve zamandan tasarruf etmeyi sağlayan yeni tebligat yöntemlerine ülkemizde de geçildi ve bir süredir de uygulaması devam etmektedir ancak hala sistem konusunda pek fazla bilgisi olmayan ve bu nedenle önemli süreleri kaçırıp hak kaybına uğrayan mükellefler olduğuna dair bilgimiz hasıl olmuştur.

Vergi mükelleflerini ilgilendiren açıdan ‘’Elektronik Tebligat’’, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, E-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Ancak şuna önem verilmelidir ki; bu tebliğ fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır.

Bu e-tebligatlar vergi mükelleflerine gönderildiğinde mükellefleri Vergi Dairesinde doldurmuş oldukları‘’Tebligat Talep Bildiriminde’’ belirtilen telefon numarasına SMS yoluyla ve/veya bildirilen e-posta adresine mail yolu ile bilgilendirme yapılmaktadır. Özellikle bu bilgilendirme SMS veya e-mailleri dikkate alarak zaman geçirmeksizin kontrol etmek çok önemlidir. Çünkü daha önceki yazılı tebligatlarla ilgili yazımda da belirttiğim üzere belli başlı bazı hak düşürücü süreler bulunmakta olup, belirlenen süre içerisinde gerekli beyanlarda bulunulmazsa, cevap verilmezse, itiraz edilmezse kişi önemli haklarını kaybedebiliyor, belki haksız yere ödeme yapmak zorunda kalabiliyor.

Bir de en önemli detaylardan birisi de süreli cevap verilmesi, itiraz edilmesi gereken tebligatlarda bu sürenin ne zaman başlayacağıdır. Örneğin; 2 hafta içerisinde cevap vermeniz ya da itiraz etmeniz gereken bir tebligatınız var. Yazılı tebligatlarda tebligat muhatabın yasal adresine ulaşmış olmakla ya da kişi yasal adresinde bulunamadıysa o yer muhtarına bırakılarak bırakıldığı tarihte tebliğ edilmiş sayılıyor ve hak düşürücü süreler işlemeye başlıyor idi. Ancak elektronik tebligatta tebliğ tarihi sisteminize düştüğü an DEĞİLDİR! E-Tebligat sistemi ile gönderilen belgeler, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır!

Hak kaybına uğramamak, gereksiz zararla karşılaşmamak adına lütfen elektronik adreslerinize yapılan e-tebligatlara önem gösterelim, eğer gelen belgenin içeriği hakkında bilginiz yoksa, itiraz edilmesi gerekir mi gerekmez mi bilmiyorsanız konu hakkında vakit kaybetmeksizin, mali müşavirlerinize yahut avukatınıza danışmanızda fayda olacaktır.

Haftaya yeni bir konuda görüşmek üzere adalet ve huzur dolu günler dilerim…

Bilgi ve görüşleriniz için av.ezgiarslankiraz@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.