“CHP’nin hekim vekilinden sosyal bir yaraya neşter atacak kanun teklifi” CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan’dan; “Nüfusu 100 bini geçen ilçelerde “Engelli Konuk ve Bakım Evi” açılması için kanun teklifi.”

Ruhi BERBER/Özel haber

Özkan; Belediye Kanunda yeniden düzenleme yapılabilmesi amacıyla kanun teklifi vererek; “Hiçbir yurttaşımız engelli olmak istemez, engelli bir evlada sahip olmak istemez. Tüm ailenin ve anne babanın annenin hamile olduğunu duyduktan sonraki beklentileri ve istekleri sağlıklı bir çocuk yönündedir. Ancak doğacak ya da doğan çocuğun engelli olması, gerek anne baba için gerekse ailedeki diğer üyeler için oldukça stres yaratan bir durumdur. Engelli çocuklarının bakımı ve eğitimi sırasında karşılaşılan bazı güçlükler de bulunmaktadır. Ekonomik olarak gereksinimlerin artması, çocuğun durumu hakkında yeterince bilgiye sahip olamama, aile üyelerinin engelli çocuktan dolayı değişen rolleri, evlilik ilişkilerin bozulması, gerek zamanının sınırlamasından, gerekse kendilerine vakit kalmamasından kaynaklanan sosyal aktivitelere katılamama, toplumdaki diğer kişilerin engelli olan bireylere ve bu bireylerin ailelerine karşı olan tutumları ailenin sorunlarını artırmaktadır.” dedi.

“Aileleler zor durumda!”

Özkan; “Son yıllarda gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler, engel türü ne olursa olsun, toplumsal yaşam içinde engelli tabanlı ayrımcılıkla mücadele etmek, toplumsal farkındalığı artırmak için çeşitli politikaların ve modellerin oluşturulması gerektiği konusunda birleşmektedirler. Her anne ve baba sağlıklı çocuk sahibi olmak ister. Sağlıklı çocuk sahibi olamayan çocuğuna zihinsel ya da bedensel engelli tanısı konulan aileler için bu süreç oldukça travmatik bir durum oluşturmaktadır. Engelli çocuğa sahip olan aileler bir yandan çocuklarının sorunlarıyla uğraşırlarken bir yandan da toplumda ki diğer sorumluluklarını yerine getirmek için çabalarlar. Engeli nedeniyle fiziksel, sosyal ve duygusal yönden başkalarına bağımlı olan bireylerin öncelikle aile üyelerinin desteklenmesi gerekmektedir. Engelli çocuğa yönelik hizmetlerin, aile bireylerinin sorunlarının saptanması ve ailenin gereksinimlerinin belirlenmesi ve bu gereksinimler doğrultusunda hizmet verilmesi gerekmektedir.” dedi.

“100 bin üzerindeki belediyeler göreve!”

Özkan; “Engelli bir bireyi olan ailelerin yaşadıkları sorunlar sadece engelli olan kişiyi değil, fiziksel, duygusal ve sosyal yönden tüm aile bireylerini de etkilemektedir. Bu nedenle engelli bireyin ailesinin yaşadığı sorunları en aza indirmeye yönelik olarak; Engellilerin ailelerinin talep ettikleri zamanda engellilerin yatılı olarak bırakabilecekleri ve bakımlarının yapılacağı bakımevlerinin açılması aileleri bir nebze de olsa rahatlatacaktır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler; kadınlar ile çocuklar için konukevleri açabilmektedirler. Bunun yanında bakıma muhtaç engelliler ile bakıma muhtaç yaşlılar için de yatılı olarak hizmet verebilmeliler. Özellikle maddi durumu iyi olmayan ailelerin yakınlarını güvenli bir yerde bırakabilmeleri sosyal devlet gereği son derece önemlidir. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ile çocuklar için konukevleri ve bakıma muhtaç engelliler ile bakıma muhtaç yaşlılar için yatılı olarak da hizmet verebilmeliler, engelli ve yaşlı bakımevleri açabilmeliler. Bu sebeple teklifimiz ile hem engellinin hem ailenin içinde bulunduğu durumun olumsuz etkilerinin ve sorunlarının en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.” dedi.