Bu görüntüler 15, 25 ve 50 yıllık erozyon etkisini örneklendirmek için yapılan çalışmaya ait.