Gayrimenkul alım satım işiyle uğraşan vatandaşlarımızın bilmesi gereken bazı vergi oranlarının olduğunu beyan etmek isterim.

Genelde vatandaşlarımızın yılda üç defa gayrimenkul alım satım yaptığında bana vergi çıkmaz düşüncesine kapılmaları çok yanlış bir durumdur. Yanlış yönlendirmeler ile yıllar sonra çok ciddi vergiler ödemek zorunda kalabilirsiniz. Tüm yazılarımda özellikle belirttiğim gibi uzman bir gayrimenkul danışmanı ile çalışmak siz değerli vatandaşlarımıza çok büyük katkı sağlayacaktır.

Gayrimenkul değer artış kazanç vergisi bir vergilendirme olduğunu sizlere açıklamak istiyorum bununla ilgili aşağıda anlatacaklarımı çok iyi okumanız gerekir değerli vatandaşlarım

Gayrimenkul alım-satımı sırasında Değer Artış Kazancı vergilendirme

 

Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Elde Edilen Değer Artış Kazancı Gayrimenkul alım-satımı sırasında vergilendirme ile ilgili hak ve ödevlerin değerlendirilmesi açısından öncelikle dikkat edilmesi gereken husus gayrimenkulün elde ediliş tarihi ve bir bedel karşılığı elde edilip edilmediğidir. Gerçek kişilerin bir bedel karşılığı edindikleri gayrimenkullerin satış tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancı olarak gelir vergisine tabidir.

 

Değer artış kazancında vergilendirilecek kazanca “safi değer artışı” denilmektedir. Değer artışında safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından aşağıdaki indirimlerin düşülmesi suretiyle bulunmaktadır. Gayrimenkullerin elden çıkarılması sonucunda elde edilen değer artış kazancından indirilebilecek giderler;

 

– Elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedeli,

 

– Elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderler,

 

– Ödenen vergi ve harçlar. Maliyet bedelinin tespit edilememesi halinde maliyet bedeli yerine; Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek bedel esas alınacaktır

 

Gayrimenkullerin elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan gayrimenkullerin, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen üretici fiyat endeksi endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilecektir. Ancak, bu endekslemenin yapılabilmesi için söz konusu artış oranının enflasyon veya üzerinde gerçekleşmesi gerekmektedir.

 

Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan kazancın tespitinde alış bedeli ile satış bedeli arasındaki farkın 2020 yılı için 18.000 Türk Lirası gelir vergisinden müstesnadır.

 

2020 yılı gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

 

Gelir Dilimleri    Vergi Oranı (%)

22.000 TL’ye kadar          15

49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası     20

120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, (ücret gelirlerinde 180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL), fazlası          27

600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL, ücret gelirlerinde 600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL), fazlası  35

600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL), fazlası

Kaynak : gip.gov.tr

 

Gayrimenkul alım satımında bulunan mükelleflerin cezalı vergi tarhiyatlarıyla karşılaşmamaları için gayrimenkul alış bedellerini tapuda gerçek değerleri üzerinden beyan etmeleri yararlarına olacaktır.