Kısa adı BEBKA olan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı bu üç ilimiz de yüzlerce projenin hayata geçmesine katkı koymuş, çok sayıda insana istihdam yaratmıştır.
Pek çok girişimciye de finans desteği sağlayarak iş sahibi olmasının önünü açmıştır.
Lafı uzatmadan konuya girmek istiyorum.
Üç yıl önce Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde BEBKA tarafından yapımına başlanan ve de yıl sonunda hizmet vermeye başlayacak olan Bölgesel Kalkınma Merkezi Hizmet Binası'nın paylaşımının sebep olduğu Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından BEBKA görevden almaya giden ilginç gelişme şöyle yaşanmıştır.
BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, sorumluluk alanındaki Bursa-Eşkişehir-Bilecik illerinde TÜİK verilerine göre TR41
bölgesinde işsizlik oranları 15-19 yaş grubunda yüzde 18,7 iken 20-24 yaş grubunda yüzde 23,4 ve 25-34 yaş grubunda yüzde 12,3’tür.
Bu verilerden hareketle ihtiyaçları ve müdahale alanlarını tespit etmek amacıyla BEBKA tarafından TR41
bölgesinde İl Düzeyinde Çalışmayan, Eğitim ve Öğrenimde Olmayan Gençlik (NEET) Araştırması çalışması yaptırılır.
Çalışmaya katılan gençlerin yüzde 86’sı Türkiye’nin en büyük sorunu olarak işsizliği görmekte iken işsizliğin en temel nedeninin de istihdam azlığı olduğu görüşündedirler. Katılımcıların yüzde 26,5’i işsiz kalmaya devam etmesi durumunda kendi işini kurmayı planladığını belirtmektedir.
Girişimci potansiyeline sahip bu gençleri girişimciliğe teşvik etmek ve bu konuda finansal destek mekanizmaları oluşturmaya hedefleyen programlar oluşturulması, iş kurmak isteyen gençlere yönelik mento
rluk sistemi kurulması ve girişimciliği yaygınlaştıracak merkezlerin açılmasının önemi ortaya çıkar.
Bu ihtiyaca binaen gereksinimle inovasyon ve girişimcilik altyapısındaki eksikleri giderme ve sanayici-girişimci-nitelikli ara eleman arasındaki bağlantıyı güçlendirme misyonunu üstlenecek
olan söz konusu yeni binanın salt kamu hizmet binası olması yerine fonksiyon kazandırılması için Bölgesel Kalkınma Merkezi kurulması yönünde karar alınır.
Bölgesel Kalkınma Merkezinin amacı
, gençleri üretim ve teknolojiyle buluşturmak, inovasyon yapma yeteneklerini geliştirmek ve girişimci gençleri desteklemektir.
Velhasıl Organize Sanayi Bölgesi'nde zemin artı üç kat
şeklinde tamamlanan bina, mimaristlik görünümüyle de dikkat çekmektedir.
Yıl sonunda açılması planlanan binanın üçüncü katına Sanayi İl Müdürlüğü'nün taşınıp hizmet vermesi gündeme gelince BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim bu duruma karşı çıkar.
Çünkü binanın plan ve projesinin Bölgesel Kalkınma Merkezinin işlevine yönelik tasarlanmış olmasıdır.
Genel Sekreter İsmail Gerim, itirazından sonuç alamayacağını anlayınca AK Parti Bursa milletvekillerine meseleyi aktararak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüşüp sorunun çözümlenmesini ister.
Bakan Varank, kendisiyle görüşen Bursalı vekillere yanıtı şöyle olmuştur.
Bursa Sanayi İl Müdürlüğü'nün hizmet verdiği bugünkü mevcut yerinin özel mülk olduğunu, dolayısıyla buraya taşınılması halinde kira ödemekten kurtulacaklarını söyler.
Bu arada Bakan Mustafa Varank, Genel Sekreter İsmail Gerim'in, meselenin gerekçesini bildiği halde milletvekillerini aracı ederek kendisinin aranmasına bozulur.
İşte ne olduysa milletvekillerinin bakan beyle görüşmeden sonra olur.
Bakan Varank'ın talimatıyla önceki gün BEBKA Genel Sekreterliği'ni 3.5 yıldır yapan İsmail Gerim'i görevden alır.
Yerine de Yıldız Teknik Üniversitesi'nde akademisyen olan Gıda Mühendisi Muhammet Zeki Durak'ı görevlendirir.
Akademik kariyeri bir hayli başarılı olan Eskişehir doğumlu yeni BEBKA Genel Sekreteri pazartesi günü görevine başladı.
Kaş yapayım derken başı yenen İsmail Gerim'in bu sebeple görevinden alınmasına AK Partili Bursa milletvekillerinin ne gibi reaksyon göstereceğini bekleyip göreceğiz.