Göğüs bölgesinde başlayan ve sol tarafa doğru yayılan ağrılar bireyleri korkutabilmektedir.

Bu ağrıları yaşayan kişiler kardiyovasküler sistem rahatsızlıklarından veya ani gelişen kalp krizinden birini yaşadıklarını düşünebilmektedir. Kalp ağrısı olarak geçen bu durum yalnızca kalp hastalıklarının sonucunda değil göğüs kafesinde yer alan herhangi bir organın veya dokunun da ortaya çıkarabildiği bir durumdur.

Kalp ağrıları göğüs kafesinin solunda başlayan ve göğüs kemiklerinden sol kola doğru yayılabilen ağrılardır. Bu ağrılar yaygın olarak kaburga kemiklerinin arasında hissedilmektedir. Kalp ağrıları zaman zaman çene ve boyuna da yayılabilmektedir.

Kalp ağrılarının nasıl hissedildiği tamamen altta yatan nedene bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Birçok şekilde hissedilen kalp ağrıları yaygın olarak baskılayıcı, yanıcı, kesici veya batıcı tarzda hissedilmektedir. Bu ağrıların şekli aynı zamanda tanıyı da kolaylaştırmaktadır. Örnek verecek olursak hasta göğüsten başlayıp sol kola ve sırta doğru yayılan ve baskı uygulayan bir ağrıdan bahsediyorsa akla hemen kalp krizi gelir ve ona uygun olarak taramalar yapılır. Ağrının şekli ile beraber ne kadar sürdüğü veya neyin tetiklediği de tanı koyma da yardım olan faktörler arasındadır. Örneğin aşırı aktivite ile başlayan ve istirahat ile ortadan kaybolan ağrılarda koroner arter tıkanıklığı düşünülebilir.

 

Akciğer hastalıklarına bağlı olarak gelişen kalp ağrılarında solunum güçlüğü, öksürük ve hızlı solunum ağrıyla beraber görülebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus akciğer hastalıkları ve kalp hastalıklarının belirtileri benzerlik gösterdiği için kesin tanının iyi yapılması gerekmektedir.

Bu problemleri yanı sıra üşütme ve vücudun başka bir yerinde meydana gelen enfeksiyon gibi sebeplerle de kalp ağrıları oluşabilmektedir. Bu nedenle www.uzmandoktor.net görüşüne göre tanıların iyi konulması ve belirtilerin iyi gözlemlenmesi gerekmektedir.

Kalp Ağrısının Nedenleri Nelerdir ?

Kalp ağrısı yaşayan kişilerin birçoğu herhangi bir kardiyovasküler sistem hastalığının buna neden olduğunu düşünse de aslında kalp dışı birçok etmen kalp ağrısına neden olabilmektedir. Kalp zarı, mide, akciğer ve akciğer zarı, kaburga kemikleri, yemek borusu, kas ve safra kesesi gibi birçok organ ve doku herhangi bir hastalık sonucunda yaygın olarak kalp ağrısına neden olabilmektedir. Hatta günümüzde yaygın olarak görülen hastalık takıntıları, anksiyete ve panik atak gibi psikiyatrik hastalıklar da kalp ağrısına neden olabilmektedir.

Kalbin sebep olduğu kalp ağrılarında başlıca sebep koroner arter hastalığı olarak gösterilmektedir. Kalp krizinin de bu grupta olduğunu varsayarsak yaygın olarak görülmektedir. Koroner damarlar kalbi beslenmesini sağlayan atardamarlardır. Herhangi bir pıhtı veya doku parçası nedeniyle bu damarlarda tıkanıklık görülebilmektedir. Bunun sonucunda da kalp krizi ve anjinapektoris adı verilen göğüs ağrıları oluşur. Bu ağrılar istirahat haline ve efora bağlı olarak artıp azalabilmektedir.MI yani kalp krizi kalp ağrısı yaşandığında akla gelen ilk bulgulardan biridir ve kişiyi oldukça korkutabilmektedir. Günümüzde tüm dünyada ölümlerin başlıca sebeplerinden biri olan bu hastalık kalp ağrısıyla beraber solunum güçlüğü ve sırttan kola doğru yayılan uyuşma ile birlikte ağrılar da görülmektedir. Kalp krizi esnasında yaşanan kalp ağrıları hiçbir şekilde geçmez ve acilen tedavi edilmesi gerekmektedir.

Kalp kası ve kalp zarları kalbin ana dokularındandır. Bu iki dokuda meydana gelen enfeksiyonlar kalp ağrısına neden olabilmektedir. Bu dokuların enfeksiyonu sonucunda kalp ağrısının yanı sıra çarpıntı, nefes darlığı, kalp yetmezliği ve hipertansiyon gibi bulgular da görülebilmektedir.

İnsan vücudundaki en büyük damar aort atardamarıdır. Burada meydana gelen yırtılmalar ve diğer hasarlar kalp ağrısına neden olabilmektedir. Buna bağlı kalp ağrılarında göğüsten başlayan ve sırta doğru yayılan ağrılar meydana gelmektedir. En kısa sürede tedavi edilmesi gereken bu durum müdahale edilmediğinde hastanın hayatını kaybetmesine neden olabilmektedir.

Bu problemlerin yanı sıra akciğer enfeksiyonu, verem, kaburga hastalıkları, viral enfeksiyonlar, stres ve psikolojik hastalıklar da kalp ağrısına yaygın bir şekilde neden olmaktadır.

Kalp Ağrısının Tedavisi Nasıldır ?

Kalp ağrısının tedavi edilebilmesi için altta yatan nedenin bulunması ve buna uygun tedavinin seçilmesi gerekmektedir. Öncelikle elektrokardiyografi, fiziki muayene, kan tahlilleri, efor testleri, eko testi, anjiyografi görüntülenmesi, akciğer grafisi, göğüs tomografisi ve ultrason gibi tarama yöntemleriyle kesin tanının konulması gerekmektedir.

Kalp ağrıları yukarıdaki tarama programlarıyla beraber teşhis edildikten sonra altta yatan nedene göre tedavi planlanır. Kalp krizine bağlı olarak gelişen kalp ağrılarının tedavi edilmesi için acil bir şekilde kalp krizinin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Öncelikle pıhtılaşma önleyici ilaçlar kullanılır ve anjiyo yardımıyla pıhtı damardan çıkarılır. Kardiyoloji hastaneleri doktorları tarafından yapılan bu işlem sonrasında kalp krizi ortadan kalktığı için kalp ağrısı da sona erer. Kişi tekrar bu durumla karşılaşmamak için yaşam tarzında değişikliklere gitmelidir.

Eğer dokuda meydana gelen bir enfeksiyon sonucu kalp ağrıları meydana gelmiş ise antibiyotik tedavisine başlanırsa sorun ortadan kaldırılır ve kalp ağrıları sona erer.

Psikiyatrik hastalıkların neden olduğu kalp ağrılarında antidepresanların ve anti anksiyete ilaçlarının kullanılması da kalp ağrısını ortadan kaldırmada etkili olacaktır.