ilan.gov.tr’ de yer alan ilana göre, Balıkesir Ayvalık Beşiktepe Mahallesi'nde 35.250 m² zeytinlik icradan satılıktır

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/332 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI VE NİTELİĞİ: Ayvalık İlçesi, Beşiktepe Mahallesi Kavakalan Mevkii 130 ada 167 parselde kayıtlı 35.250,76 m2 yüzölçümlü Kısmen Bahçe Kısmen Zeytinlik vasıflı taşınmazın tamamı(Borçlu) adına kayıtlıdır.
İMAR DURUMU :İlgili Belediyeden alınmış imar durum belgesinde Balıkesir İli Ayvalık İlçesi Beşiktepe Mahallesi 130 ada 167 parselde kayıtlı taşınmaz 1/100000 ölçekli çevre düzeni planına göre imar planlarının dışında kalıp bir kısmı tarım alanında, bir kısmı ormanlık alanda ve içme kullanma suyu mutlak koruma alanında ver almaktadır.
HALİ HAZIR DURUMU :Taşınmaz tapu kaydında “Kısmen Bahçe Kısmen Zeytinlik” vasfında olup; taşınmaz eğimli, her türlü tarım alet ve makinesinin çalışmasına kısmen uygun olup, taşınmazın üzerinde 20-25 yaş aralığında, meyve verir durumda yaklaşık 120 adet zeytin ağaçları ve çeşitli ağaçlar bulunmaktadır. Taşınmaz ulaşımı zor bir yerdedir.
Adresi :Balıkesir İli Ayvalık İlçesi, Beşiktepe Mahallesi Kavakalan Mevkii 130 ada 167 parsel
Yüzölçümü : 35.250,76 m2
Kıymeti : 2.115.045,60 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki ve dosyasındaki gibidir.

 

İLANIN DEVAMI İÇİN TIKLA ÖĞREN