Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alacak

57   sayılı   Devlet   Memurları   Kanununun   4   üncü   maddesinin   (B)   fıkrasına   göre 06/06/1978  tarih  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü  merkez  ve  taşra  teşkilatı  emrinde  istihdam  edilmek  üzere  aşağıdaki  Ek-1  ve  Ek-2 sayılı  tablolarda  unvanı  ve  sayısı  belirtilen  toplam  1309  adet  boş  pozisyon  için  Giriş  (Sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Tablo-1  Merkez  Teşkilatında  İstihdam  Edilecek  Sözleşmeli  Personelin  Unvan  ve  Boş Pozisyonlarının Dağılımı...

İLANIN DEVAMI VE DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLA