Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alacak.

Üniversitemize    2547    sayılı    Yükseköğretim    Kanunu’nun    ve    Öğretim    Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği’nin  ilgili maddeleri  uyarınca  aşağıda  belirtilen  kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

Adayların;
1. Özgeçmiş (YÖK Formatında)
2. 2 Adet Fotoğraf
3. Nüfus Cüzdanı Sureti
4. Lisans,  Yüksek  Lisans  ve  Doktora  Diploma  onaylı  fotokopileri(Profesör  adaylar  için Doçentlik Belgesi) ile yurtdışından alınmış Diploma, unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan başvuru  Profesör  adaylar  Rektörlüğe,15  gün  içerisinde  (17.06.2021-01.07.2021)  şahsen  teslim etmeleri  gerekmektedir.  (Profesörler  için  6  takım,  1  adet  Hard  Copy-5  adet  CD/USB  olacak şekilde)
5. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)
Belirtilen  şartları  taşımayan  ve  süresi  içerisinde  başvurmayan  adayların  başvuruları  ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 01.07.2021)
İlanlar  ile  ilgili  tüm  bilgiler,  başvuru  koşulları  ve  başvuru  belgesi  Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr adresinde yer almaktadır.

İLANIN DEVAMI VE DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ