Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, KARDÖKMAK A.Ş. 15 adet işçi istihdam edecek

Şirketimiz bünyesinde İŞÇİ statüsünde istihdam edilmek üzere;

Türk Vatandaşı,

Kamu haklarından mahrum bulunmayan,

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan,

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Karabük İl Müdürlüğü’ne kayıtlı,

Muvazzaf askerlik hizmetini tamamlayan,

Sağlık kurulu raporunda ‘’ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞABİLİR’’ ibaresi olan ve herhangi bir engellilik durumu bulunmayan,

İLANIN DEVAMI İÇİN TIKLA ÖĞREN