Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,Mardin Artuklu Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alıyor.

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.
1-Doçent kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları bölümünü belirtir forma özgeçmiş, doçentlik belgesinin suretini, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. (Ayrıca bilimsel dosyada PDF formatında CD/DVD/USB eklenecektir.) Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. (Daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimî statüde görev yapacaktır.)
2-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
Üniversitemiz Birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

İLANIN DEVAMI İÇİN TIKLA ÖĞREN