Basın ilan.gov.tr göre, Organize Sanayi Bölgesi altyapı işi yaptırılacaktır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) II. Etap alanına ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
1- İdarenin Adresi         : Diyarbakır-Elazığ Karayolu üzeri 22. Km Yenişehir/DİYARBAKIR
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı       : Organize Sanayi Bölgesi Tevsii II. Etap alanına ait yol, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu ve telekom inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi
b) Yapılacağı yer                    : DİYARBAKIR
c) İşe başlama tarihi                : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi                           : 30/11/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır.
e) Keşif Bedeli (2021 B.F. ile)            : 123.137.500 TL
f) Geçici Teminatı                     :     3.694.125 TL
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer         : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya-ANKARA
b) Tarihi ve saati                     : 18/03/2021 - Saat  10.00  devamı için...

DETAYLAR İÇİN TIKLA ÖĞREN