Gürsu Belediyesi, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında destek almaya hak kazandı.

Gürsu Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü tarafındanhazırlanan proje; Tüm büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri tarafından toplam 353 projenin başvurduğu programda değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayarak, teknik destek alma hakkı kazanan 40 proje arasında 11. sırada yer aldı.

 

Proje kapsamında;Gürsu’da tüm yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik (Güneş enerjisi, rüzgar, biyokütlev.b.) yatırım fizibiliteleri yapılacak, mühendislik projeleri hazırlanacak ve teknik destek sağlanacak.

“Enerjide tam bağımsız bir Türkiye ve çevreye duyarlı yeşil bir Gürsu oluşturmak hedefiyle projemizi hazırladık” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsumuz alternatifenerji kaynaklarının oluşturulmasında zengin doğal potansiyele sahip. Bu potansiyeli değerlendirerek doğal kaynaklarımızı kullanma yönünde önemli çalışmalar yapmaktayız. Bu projemizle de doğal kaynaklarımızı etkin kullanmayı amaçlıyoruz” dedi.

 

AB etkin kaynak kullanımı ilkeleri doğrultusunda, enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemeyi hedefleyen YEVDES kapsamında teknik destek alma hakkı kazanan projeler  için; yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında eğitimler, yurtdışı çalışma ziyaretleri, enerji fizibilite çalışmaları, enerji verimliliği etüdü ve mühendislik hizmetleri gerçekleştirilecek.