Tarım arazileri üzerinden ranta kanun teklifi ile dur denilecek. Tarım arazilerini anonim şirket ve kooperatif kurarak hisselendirip rant elde etmeye çalışan kesime, Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı ciddi çalışmalar ile dur diyebilmek için çalışmaktadır.

Hobi bahçesi; ilk olarak Amerika'da ortaya çıkmış ve ABD hükümeti I. Dünya Savaşı boyunca insanları ''özgürlük bahçelerinde'' kendi yiyeceklerini üretmeye teşvik etmek amacı ile her vatandaş savaş mücadelesine katkı sağlayabiliyordu. 1930'lardaki büyük buhran boyunca insanların morallerini yüksek tutmak ve kendi taze gıdalarını üretmelerini sağlamak için ''rahatlama bahçeleri'' kurulmuştur. İkinci dünya savaşında da aynı gaye ile hobi bahçeleri devreye girdi.Ancak ülkemizde hobi bahçesi yapma algısı yanlış anlaşıldığı gibi aslına uygun yapılmamaktadır.

Hobi bahçesi yapmak yerine üzerine ev yaparak sebze ve meyve üretiminden uzaklaşıldığını gören bakanlık, aslına uygun yapılmayan hobi bahçeleri için meclise düzenleme getirerek bir düzen altına almak istiyor.

TBMM Genel Kurulunda görüşülecek Gıda Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi yasalaştı.

Tarım arazilerinin izinsiz ve hukuka aykırı bir şekilde hobi bahçesi olarak kullanıldığını belirten Kılıç, valiliklerin bu yerleri resen tespit etmeye başladığını ancak tarım arazilerini küçük parsellere bölüp sonra bunları fahiş fiyatlarla satmak suretiyle büyük rantlar elde edenlerle ilgili bir tespit yapılamadığın kaydetti.

Bunlar, tarım arazilerini tescil edilemeyecek şekilde paylara ayırdıktan sonra anonim şirketler, kooperatifler kurmak yoluyla küçük hisselere bölüp satıyorlar. Tarım arazisiyken 1 liraya aldıkları yerleri hobi bahçesine çevirerek 100 liraya satmak suretiyle haksız bir kazanç elde ediyorlar.

Genellikle emlak danışmanları ve çevre sahibi insanlar tarafından bu ticaretin yapıldığı, bu haksız kazancı elde edenlere karşı bir madde ilave edildi. Düzenlemeyle tarım arazilerinin tescil edilemeyecek şekilde anonim şirket veya kooperatif gibi ortaklıklar kurarak, hobi bahçesi gibi yöntemlerle amacı dışında kullanılmasına aracılık edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası, 100 günden 1000 güne kadar adli para cezası verilecek. Ayrıca bu tüzel kişilikler için de 50 bin liradan 250 bin liraya kadar para cezası getirilecektir.

Kanun teklifi ile yasalaşması beklenen hobi bahçesi düzenlemesi yürürlüğe girecektir.

Not:Tarım geleceğimizdir.