​​​​​​13.5.2020 saat 10.45 günlerden Çarşamba, kuruluşundan bu yana Yeni Marmara Gazetesi’nde değerli okurlarımızın karşısında yazılarımla onlara hizmet yolunda oldum.

1940 yıllarında başlayan hayatım hicri tarihle 1358, Miladi sene 1940'da günümüzde H.82 yıl, M.tarihle 80 senenin içindeyim. Bir sağlıkla ilgili operasyona muhtemel olarak birkaç gün içinde alınabilirim. Torunum Mustafa Oğuzhan Hasırcıoğlu'na okurlarımıza bu mesajımı vermesi için dikte ediyorum.

Sevgili okurlar şu anda aldığım bilgilendirmede by-pass olmam gerekiyor. Operasyonum Çakmak Erdem Hastanesi Kardiyoloji biriminde olacaktır, İnşallah berhayat olarak dönersem ki, inşallah yazarım. Dönebilirsem yine sevgili okurlarımıza yazımı okutmak isterim. Fiemanillah.

Ali Metin HASIRCIOĞLU
Hasırcızade Tarihi Yazarı
Ahmet Rasim Bey tarihinin
Hazırlayıp neşrini sağlayan.