İki şey kalitesiz insanın özelliğidir;

1-Şikâyetçilik

2-Dedikodu

İki şey çözümsüz görünen problemleri bile çözer;

1-Bakış açısını değiştirmek

2-Karşısındakinin yerine kendisini koymak.

İki şey yanlış yapmayı engeller;

1-Şahıs ve olayları akıl ve kalp süzgecinden geçirmek

2-Hak yememek.

İki şey kişiyi gözden düşürür;

1-Demagoji (Laf kalabalığı)

2-Kendini ağıra satmak ((övmek vazgeçilmez göstermek)

İki şey İnsanı nitelikli yapar;

1-İradeye hâkim olmak

2-Uyumlu olmak.

İki şey geri bırakır;

1-Kararsızlık

2-Cesaretsizlik

İki şey kâşif yapar;

1-Nitelikli çevre

2-Biraz delilik

İki şey ömür boyu boşa kürek çekmemeni sağlar;

1-Üstün yeteneği bulmak

2-Sevdiğin işi yapmak.

İki şey başarının sırrıdır;

1-Ustalardan ustalığı öğrenmek

2-Kendini güncellemek.

İki şey başarıyı mutlulukla yakalamanın sırrıdır;

1-Niyetin saf olması

2-Ruhsal farkındalık.

İki şey milyonlarca insandan ayırır;

1-Sorunun değil, çözümün parçası olmak

2-Hayata ve her şeye yeni bakış açısıyla yaklaşabilmek.

İki şey gelişmeyi engeller;

1-Aşırılık (abartı-ifrat)

2-Felakete odaklanmış olmak.

İki şey çözüm getirir;

1-Tebessüm

2-Sükût, sakin olmak.

İki şeyin değeri kaybedilince anlaşılır;

1-Anne

2- Baba

İki şey geri alınmaz;
1-Geçen zaman

2-Söylenen söz.

İki şey ulaşmaya değerdir;

1-Sevgi

2-Bilgi.

İki şey Hayatın şartıdır;

1-Nefes alabilmek

2-Nefes verebilmek.

(anonim)