Mercia Kralı Offa (ö. Temmuz 796), 757-796 arasında Mersiya kralı. İngiltere’nin güneyinde Anglosakson döneminin en güçlü krallıklarından birini kurmuştur.İngiltere'de yapılan kazılarda ortaya çıkarılan ve bugün British Museum koleksiyonunda sergilenen şaşırtıcı bir sikke bulunmaktadır.Basıldığı dönemde 30 gümüş kuruşa (penny) eşit olan 4,2576 gram ağırlığında ve Abbâsî devletinde kullanılan islami altın dinara eşdeğer olan ve arkasında “Lâ ilâhe il-l’Allah” yazan adına Altın Mancus denilen sikke Mercia ve İngiltere'nin Anglosakson Kralı Offa'nın emriyle 8. yüzyılda darbedilmiştir.Offa aynı zamanda gümüş para basımını da başlatmıştı.Altın Mancus adı verilen bu paranın en sıradışı yanı Abbasi Halifesi Mansur'un hicri 157 (miladi 774) tarihli altın dinarının kopyası olmasıdır.

1300 yıl öncesine ait bu paranın üzerinde  Arapça '' La İlahe İllallah Muhammed'ur Resulullah, ayrıca paranın kenarını izleyecek şekilde "Allahın eşi ve ortağı yoktur '' yazıyordu.

Para ile Orjinal Abbasi dinarı arasında ki önemli farklardan bir tanesi Kral Offa'nın paranın üzerine '' Offfa Rex '' yazdırarak kendi adını koymuş olmasıydı.Bilim insanları bir İngiliz Kralı'nın neden bir Arap sikkesinin taklidini bastığına bir cevap bulamamıştır.Kimilerine göre Offa müslüman olmuştu, ancak daha mantıklı bir ihtimal daha var ki o da bu paranın ticaret ya da hac amacıyla Arap ülkelerine yolculuk yapacak kişilerin kullanması için basıldığıydı. Müslümanların ticari etkinliklerinin ve para birimlerinin Avrupa üzerindeki etkisine ilişkin birçok delil yeraltından çıkmaktadır.Bulunan sikkeler, Offa'nın ilk kez kullanıma soktuğu gümüş kuruşun ağırlık ve içerik olarak Abbasi dirhemine denk olduğunu göstermektedir.

Charlemagne'ın denier yahut da reforme edilmiş haliyle denarius adlı para birimi, dirhemin üçte ikisi değerindeydi ve Bizanslıların miliare parası da Aynı ağırlık ve kaliteyle çıkarılmıştı. O dönemde Arapça para bastıran tek gayri müslim hükümdar Kral Offa değildir. 11. yüzyılda yaşayan İspanyol Katolik Prensi  8. Alfonzo, üzerinde Arapça yazılar bulunan bir süs parasının basılmasını emretmiştir. Bununla da kalmayarak kendi adının yanına Katoliklerin Emiri, '' Roma'da ki Papa için ise '' Tanrının Kilisesinin İmamı '' İbarelerini yazdırmıştı. Ayrıca rahmetli Aytunç Altındal da bunu katıldığı bir tarih programında dile getirmiştir.Aytunç Altındal ayrıca bir Kelt haçından bahsetmiş ve bu haçta '' Besmele '' yazdığını belirtmiştir.