İnsanoğlu öteden beri kimi şeylerden korkmuştur.

Söz gelimi ölümden!

Korkarız birçok şeyden de.

En önde ölümden…

Parasız kalmaktan, evlenememekten, cinlerden, inlerden, hırsızlardan, hastalıklardan, felaketlerden

Hatta kimi kez kendimizden korkar hale geliriz kimi kez bir neden olmadan.

Her şeyden önce Allah’tan korkarız…

Ey insanlar! Rabbinizden korkunuz. Çünkü o saatin (kıyametin) sarsıntısı müthiş bir şeydir.” (el-Hacc, 1) şeklinde emreder Yüce Rabbimiz.

Eski bilgeler “Korktuğunuz şeylerden özgürleşene kadar, korktuklarınız başınıza gelecektir” der.

Korku, insanı güçsüz bırakan en temel duygudur.

Ama insani bir duygudur…

Elbette tüm canlılar gibi, ölüm bilincine sahip olsun ya da olmasın tüm insanlar, yaşamlarının sürmesini, üstlendikleri sorumlulukları yerine getirebilmeyi isterler.

Bir anda üzerlerine çullanıverecekmiş gibi gelen ölümden korkarlar, kaçarlar.

Şimdilerde dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs belasından korkulduğu gibi…

 

Birçok dünya devi ülkenin, tankı, topu, füzesi, robotuna karşın gözle görülmeyen küçücük bir virüs karşısındaki umarsızlığı bir yanda…

Sevgili Peygamberimizin Muhammet Mustafa (S.A.V) in amcası, İslam’ın ilk sancaktarı, Allah'ın Arslanı" ve "Şehitlerin Efendisi" ünvanı ile anılan Hazret-i Hamza’nınsavaşta bir tepenin üzerinden düşman askerlerine baktığında, etrafındaki askerler "efendim burada bizim 10 katımız fazla asker var mümkün değil kazanamayız" demeleri karşısında "kaç asker var kaç silah var, okçular nerede, atlılar nerede, hepsini görüyorum, gördüğüm şeyden korkmam" demesi, beri yanda.

 

Allah hikmetsiz hiç bir şeyi yaratmadığı gibi korkuyu da gereksiz ve yararsız yaratmamıştır.

Korku duygusu, Allah’ın kullarına iyilik gözeterek lütfettiği ve onun yaradılışından gelen bir duygudur.

Korkmadan yaşamak olası değildir

Korkuyu yenmek ve korkulan şeye karşı önlem almak insanın doğasında vardır.

Her insan, korkudan emin olmak, huzur ve güven içinde yaşamak ister.

Korkuyu yenemeyen insan, kendini huzurlu ve güvende hissedemez.

 

Ölümden korkmak ayıp değil yani…

Ünlü şair Nazım, ‘Karlı Kayın Ormanı’ şiirinde ‘Ne ölümden korkmak ayıp ne de düşünmek ölümü’ der.

Yaşamaya dair’ şiirinde de;

‘Yaşamak şakaya gelmez’ der.

‘Yaşamayı ciddiye alacaksın,

yani o derecede, öylesine ki,

mesela, kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda,

yahut kocaman gözlüklerin,

beyaz gömleğinle bir laboratuvarda

insanlar için ölebileceksin…

Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı,

yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin,

hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil,

ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için,

yaşamak yanı ağır bastığından….

Diyelim ki, ağır ameliyatlık hastayız,

yani, beyaz masadan,

bir daha kalkmamak ihtimali de var.

Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini

biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına,

hava yağmurlu mu, diye bakacağız pencereden,

yahut da sabırsızlıkla bekleyeceğiz

en son ajans haberlerini…

Diyelim ki hapisteyiz,

yaşımız da elliye yakın,

daha da on sekiz sene olsun açılmasına demir kapının.

Yine de dışarıyla birlikte yaşayacağız,

insanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla yani,

duvarın ardındaki dışarıyla…’