Merhaba değerli ‘Yeni Marmara Gazetesi’ okurları,

Bu hafta iş kazaları ile ilgili bilinmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapacağım bir yazım ile karşınızdayım.

İş kazası;

  • Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
  • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
  • Sigortalının işveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
  • Emziren kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
  • Sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.

Tememnnimiz ülke çapında her iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğine en yüksek  özenin gösterilmesi ve böylesine acı kazalar yaşanmamasıdır. Ancak ne yazık ki her gün birçok kişi en ufak bir yaralanmadan başlayıp can kaybına yol açabilecek derecelere kadar iş kazası mağduru olabiliyor. Peki böyle bir durumda nasıl bir yol izlenmesi gerekmektedir?

1.5510 sayılı kanunun 76. maddesinde: “İşveren, iş kazası geçiren veya meslek hastalığına tutulan sigortalısına sağlık durumunun gerektirdiği sağlık hizmetlerini sağlamakla yükümlüdür.” denilmektedir. Yani iş kazası geçiren işçiyi derhal bir sağlık kurumuna götürmek başlıca yapılması gerekendir. Hastanede yapılan işlemler sırasında belgelerin muhakkak “iş kazası” olarak düzenlenmesine ise bilhassa dikkat edilmelidir.

2.Hastane düzenlediği sağlık belgelerini 10 iş günü içerisinde SGK’ya bildirmek zorundadır. Bu bildirimi sadece hastane değil işyeri de yapmak zorundadır. Eğer işyeri 3 gün içinde iş kazası bildirimi yapmazsa bu durumda işyeri idari para cezası ile karşı karşıya kalır.

3.İş kazası sonucu hastanede bulunan kolluk görevlilerine (polis,jandarma) bilgi verilmelidir. İş kazasından işverenin kusuru varsa ya da iş sağlığı ve güvenliği kurallarının işveren tarafından ihmali gibi bir durum söz konusuysa bu durumda şikayette bulunulmalıdır. Yapılan ceza yargılaması sonucunda ise işveren ya da işyerindeki yetkililerden kusuru olan varsa uygun şekilde cezalandırılır.

4.İş kazası geçiren sigortalı işçi eğer devlet hastanesinde tedavi görüyorsa tüm tedavi masrafları SGK tarafından karşılanacaktır. Ancak özel hastanedeki tedavi giderleri için mutlaka tedavi masraflarına ilişkin dekont ve makbuzlar saklanmalıdır. Tüm bu masraflar da delilleri ile birlikte işverenin kusuru oranında işverenden istenebilecektir.

5.İş kazası bildirimi SGK’ya ulaştıktan sonra SGK tarafından işçinin sağlığı ve iş göremezlik durumu için raporu için işçi bir hastaneye yönlendirilir. Bu hastanede gerekli muayene ve tetkikler işçinin maluliyet durumu ve iş göremezlik oranları belirlenir.

6.İş göremezlik raporu doğrultusunda eğer maluliyet oranı %10 üzerindeyse işçiye SGK tarafından iş göremezlik ödeneği ödenir. Bu iş göremezlik ödeneği daha sonra rücuen işverenden tahsil edilir.

7.İş kazası geçiren işçi maluliyeti var ise dava açmak yolu ile maddi ve manevi tazminat isteyebilir.

Haftaya yeni bir konuda görüşmek üzere adalet ve huzur dolu günler dilerim…

Bilgi ve görüşleriniz için av.ezgiarslankiraz@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.