Merhaba değerli ‘Yeni Marmara Gazetesi’ okurları,

Geçen hafta iş sözleşmesinin ne olduğu nasıl yapılması gerektiğini anlatan yazımızı sunmuştuk Bu hafta ise bu iş sözleşmelerinin nasıl sona ereceğine dair özet halinde bilgiler sunacağız.

İş sözleşmeleri niteliğine göre temel olarak iki şekilde yapılır; ilki belirli süreli iş sözleşmesi ikincisi ise belirsiz süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi adının da açıkladığı üzere sadece belirli bir süre dahilinde başlayıp bitmesi kararlaştırılmış olan iş sözleşmeleridir. Örneğin 1 yıllık bir iş sözleşmesi yapılabilir ve kararlaştırılan tarihte iş sözleşmesi kendiliğinden ortadan kalkmış olur.

Belirsiz süreli iş sözleşmesi ise işin niteliği gereği belirli bir sürede bitmesi öngörülemeyen ya da süreklilik arz eden işlerde düzenlenir ve taraflardan birinin feshetme iradesi olmadıkça devam eder.

Peki iş sözleşmesinin feshi halleri nelerdir?

* İşçinin kendi isteği ile istifası

*  İşçinin İş Kanununun 24. Maddesine dayanarak haklı nedenle feshi

* Kadın işçinin evlenmesinden sonraki bir yıl içinde geçerli sebeple feshi

* İşverenin işten çıkarması

* İşverenin geçerli sebeple feshi

* İşverenin 25. madde gereğince haklı nedenle derhal ve 25/II ile tazminatsız feshi

* Emeklilik (hizmet yılı ve prim günü dolmasına rağmen yaşı bekleyenler dâhil)

* Ölüm

* Askerlik

* Tarafların anlaşması ile fesih iş sözleşmesinin sona ermesinin yollarıdır.

Feshin gerçekleşmesi için taraflardan birinin karşı tarafa ister sözlü isterse yazılı olarak bunu beyan eden irade açıklamasında bulunması gerekir. Bu irade açıklaması hangi taraftan gelirse gelsin ihbar öneline uyularak iş bırakma sağlanır ve bu süre zarfında işçinin günlük 2 saat iş arama izni kullandırılmaya başlanır. İşçinin kendi isteğiyle istifa etmesi halinde dahi iş arama iznini kullanması engellenemez.Peki bu ihbar süreleri ne kadardır?

  • Hizmet Süresi 6 Aydan Az Sürmüş İşçi İçin : 2 Hafta
  • Hizmet Süresi 6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin : 4 Hafta
  • Hizmet Süresi 1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin : 6 Hafta
  • Hizmet Süresi 3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi İçin : 8 Hafta

(Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.)

Bu ihbar sürelerine uymayan taraf diğer tarafa, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.(İş Kanunu madde 17)

Bir de ihbar süresi verilmesi gerekmeyen dolayısıyla da süre verilmediğinde ihbar tazminatına da hak kazandırmayan bazı haller vardır bunlar ise;

  • İş sözleşmesinin İş Kanununun 24. Veya 25. Maddelerine göre yapılan fesihler
  • Askerlik,
  • Emeklilik,
  • Belirli süreli iş sözleşmelerinin sona ermesi,
  • Kadın işçinin evlilik nedeniyle bir yıl içinde işten ayrılması halleridir.

Huzur ve adalet dolu günler dilerim…

Bilgi ve görüşleriniz için av.ezgiarslankiraz@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.