Bursa Gemlikli iş adamı Harun Çoban ile alakalı açılan davaların temelini oluşturan konkordato kararı iptalinin ardından, Çoban’ın avukatları tarafından yapılan başvuru sonrası, konu istinaf mahkemesine gitti.

Bursa Gemlikli iş adamı Harun Çoban ile alakalı açılan davaların temelini oluşturan konkordato kararı iptalinin ardından, Çoban’ın avukatları tarafından yapılan başvuru sonrası, konu istinaf mahkemesine gitti. İstinaf mahkemesi de, konkordato iptal kararını bozarak, Ticaret Mahkemesine gerdi gönderdi. Karar 15 Haziran’da adliyelerin normal seyrine dönmesinin ardından yeniden değerlendirilecek.
48 ayrı firmanın Gemlik Adliyesine şikayeti sonrasında, Ticaret Mahkemesine yapılan başvuru ile Çobanoğlu Firmasına ait konkordato kararı iptal edilmişti. Firmalar, dolandırıldıklarını iddia etmişti. Süreç sonrasında, Niğde’de gözaltına alınan firma sahibi Harun Çoban tutuklanmıştı. Bir süre sonrasında yapılan operasyonda, firmada yetkili olan bazı isimler ve aileden de tutuklamalar olmuştu.

İstinaf Mahkemesi iptal etti
Bölge İstinaf Mahkemesi, konkordato kararının iptal edilmesinin usulünü doğru bulmayarak, iptal kararını bozdu ve dosyayı tekrar ticaret mahkemesine gönderdi. Davayı doğrudan etkilemesi ihtimali yüksek olan konkordatonun iptal edilmesinin yeniden görüşülmesi ile alakalı mahkeme kararı şu şekilde; ’’Davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 10/07/2019 tarih, 2019/627 esas, 2019/846 sayılı kararının kaldırılmasına, HMK 353/1-a-6 maddesi gereğince davanın yeniden görülmesi için dosyanın ilk derece mahkemesine iadesine, Davacı vekilinin esasa ilişkin istinaf itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, Davacı tarafından yatırılan istinaf yoluna başvuru harcı ve karar ilam harcının, istek halinde yatırana iadesine, Davacı tarafından yapılan istinaf yargılama giderinin ilk derece mahkemesince verilecek esas karar ile birlikte dikkate alınmasına, HMK’nın 359/3. maddesine göre, kararın ilk derece mahkemesince taraflara tebliğine, Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu oy birliği ile kesin olarak karar verildi.’’