İlan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Konser Alanları İşletme Müdürlüğü Temizlik, Güvenlik ve Bakım - Onarım Görevlisi Alım İlan.

GENEL AÇIKLAMALAR
1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Konser Alanları İşletme Müdürlüğünde Sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi alınacaktır.
2- Noter kurası sonucunda mülakata girmeye hak kazanan adaylar arasından mülakat sonucu başarılı olanlar '4857 saydı İş Kanunu' hükümleri çerçevesinde ve 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2. Maddesi 2. Fıkrası (ğ) bendi gereğince sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.
3- Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 18.02.2021-22.02.2021 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.
4- Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Adayın birden fazla başvuru yaptığı tespit edilirse tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN