İstanbul’un fethi, dünya tarihinin en büyük olaylarından biri hiç kuşkusuz…

Peygamberimizin (S.A.V) ‘Kostantiniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir.’ dediği İstanbul’un fethinin bu gün 568'ncı yıldönümü.

Peygamberimizin (S.A.S) vefatından 1453 tarihine kadar olan 900 küsur yıllık zaman diliminde, dört halife devri de dâhil olmak üzere ve Bizans İmparatorluğu’nun en güçlü olduğu dönemlere rastlamasına karşın, tarih kaynakları İstanbul’a 29 kez fetih seferi düzenlendiğini işaretlemektedir.

Bu fetih girişimlerinin büyük çoğunluğunun İslam devletleri tarafından gerçekleştirildiği bilinmektedir.

Ama bunun gerçekleşmesi Fatih Sultan Mehmet’e nasip olmuştur.

Ancak Batı hâlâ bu fethi unutmuş değildir, hazmedebilmiş değildir.

Ne ki, içimizde de bunu hazmedemeyenlerin varlığı bilinmektedir!

* * *

Batı, son Roma İmparatorluğu başkentinin elimize geçmesini hiçbir zaman hazmedemedi.

Batılılar fethin şokunu atlatmak ve şehrin Türkler'in eline geçmesini küçümsemek için fetihten hemen sonra İstanbul'un açık unutulan bir kapı yüzünden düştüğünü uydurup, kendilerini teselli etmektedirler.

Yani Başkan Erdoğan’ın ‘İstanbul'un fethi bizim için ne kadar sevindirici, ne kadar iftihar verici bir hadiseyse birileri için de o derece bir büyük felaket günüdür…’ dediği fetih için

Zulüm 1453'te başladı' diye yazılanlar unutulmuş değildir.

Bizans askerlerinin kostümleriyle polisimizin, jandarmamızın karşısına dikilenler unutulmuş değildir.

15 Temmuz'da tankları alkışlayanlar, 'kontrollü darbe' denilerek Milletin zaferine gölge düşürmeye çalışanlar unutulmadı hiç kuşkusuz.

Bayrağımıza tahammül edemeyenler, ezandan rahatsız olanlar, pasaportundan utananlar var bu ülketopraklarında ne yazık ki!

* * *

İstanbul'un tarihine bakıldığında burası gerçekten coğrafi, siyasi tarihi konumu itibarıyla, dünyadaki pek çok kentten farklı bir konuma sahiptir.

Bu nedenlerle İstanbul tarihte pek çok devletin ele geçirmek istediği şehirlerden biri olmuştur.

İstanbul’un fethi ile saltTürk tarihi değil, dünya tarihi değişmiştir. 1453 yılında gerçekleşen fetih, kültürel anlamda da büyük etki yaratmıştır.

Rönesans dönemine kadar da bu etkiler sürmüştür.

* * *

Peki, İstanbul’un fethinin dünya tarihi açısından sonuçları neler olmuştur?

Hiç kuşku yok ki, Osmanlı Devleti’nin 1.000 yıllık bir devleti yıkışı, dünya tarihini önemli şekilde etkilemiştir.

Bunun Osmanlı Devleti açısından da büyük bir olay olduğu açıktır.

Kuruluş devri sona ermiş ve Yükselme Devri başlamıştır.

Osmanlının doğuya ve batıya açılımının önündeki en büyük engel de ortadan kalkmıştır bu fetih ile.

* * *

İstanbul’un fethi, dünya tarihi açısından da önemli sonuçlar doğurmuştur.

Bir kere Bizans yıkılmıştır…

Orta çağ kapanmış, Yeni Çağ başlamıştır.

Dolayısıyla da Avrupa’da derebeylik rejimleri güç yitirmiştir.

Feodalite, Kavimler Göçü sonrasında Orta Çağ Avrupası’nda yaygınlaşan, toprak sistemine dayalı, çok unsurlu bir sistemdi.

Feodalite de asıl üretim kapalı tarıma dayalıydı.

Güçlü surlarla çevrelenmiş, kendi gereksinimleri için tarım yapan ve ticari kaygı taşımayan bu şatolarda Derebeylikler, adeta kendi krallıklarını kurmuş yeri geldiğinde krallar kadar güçlü konuma gelmişlerdi.

İstanbul’un fethi bu yapıyı da çatırdatmaya başlamıştır.

Mutlak krallıklar güç kazanmaya başlamıştır.

Kısaca İstanbul’un fethini, dünya düzenini kökünden değiştiren gelişmelerin başlangıcı olarak görmek yanlış değildir.

Tarihin dönüm noktalarından biri olan İstanbul’un fethi kutlu olsun.