Kara trenin şehrimizdeki kısa süreli macerasının önümüzdeki yıllarda ömür boyu hizmete girmesini temenni ediyorum.

Siz değerli okularıma Osmanlı ve Cumhuriyet dönemide kara tren hakkında pek bilinmeyen bilgi ve belgeleri paylaşmak istiyorum.

Mudanya - Bursa ve Ilıca - İskele – Palamutluk tren istasyonlularının kaldırılması o dönemin yapılan hataların biridir. Acil karar alınarak Mudanya treninin faaliyete geçmesini arzu ederim.

Mudanya treninin hikayesini sizlere biraz anlatmak isterim:

Tren ilk olarak yabancı firma ile kurularak 1930 yıllında işletilmiş, ardından 1952 yılına kadar devletimizin eli ile işletilmiş ancak bölgenin nüfusunun ve gelişen teknoloji ile kapatılmasına karar verilmiştir. Günümüzün şartlarında şehrin gelişmesi ile beraber çok büyük bir ihtiyaç olduğu görülmektedir.

Bugünlerde karşı çıktığımız ancak o dönemin şartları ile kapatılmasını uygun gören yönetimin verdiği kararlar üzerinde tartışma her dönem olmuştur.

Dönemin meclis kararları meclise sunulan rapor ile daha net anlaşılmaktadır.O dönem ekonomi ve ulaştırma kurmaylarının verdiği sunumlar ile bu güne kadar bir türlü yönetimin Bursa’mızın treninin yeniden faaliyete geçmesi için hiçbir zaman bir arpa boyu yol alınmamıştır.

Cumhuriyet dönemimde de trene yatırımın ne kadar önemli olduğu bir kez daha öğrenmiş bulunmaktayız.

Şehrimizde ilk tren Osmanlı döneminden yapılmış ama topraklarımızın kalkınmasına her dönem birileri köstek olmuştur. Bursa’mıza en kısa sürede hızlı trenin gelmesini umut ederiz.

Bursa’da demir yolu inşa edilmesiyle ilgili ilk veriyi yansıtan 20 Ekim 1867 tarihli ilk belge olan, Nafia Nezareti Celilesi’ne gönderilen yazıda; Mudanya’dan Bursa’ya, oradan da Kütahya, Karahisar ve Konya’ya kadar bir demir yolu ile Mudanya’da bir liman inşası için Mösyö Havman ile bir mukavele düzenlenmesinden söz ediliyor.
Alman mühendis Wilhelm Von Pressel’e ihale edilen Bursa-Mudanya demir yolu, 1873’ten itibaren bir metre genişliğinde dar hat olarak inşa edilmeye başlandı ve 1875’te tamamlandı, ancak yapım hatası nedeniyle kullanılamadı.

Sadece Bursa eski milletvekili Kemal DEMİREL’in yüksek hızlı tren için bireysel olarak verdiği mücadele unutulmazdır.

Ancak yıllardır şehirleri arası rant firmalarının ve ulaşım lobilerinin her dönem köstek olduğu Bursa halk tarafından bilinmektedir. İki saatlik Bursa-İstanbul arası karayolları ücretinin fazla olmasının tek sebebi tekel olduğundan dolayıdır.

Bir türlü meclise sunulan raporlar ile Bursa-Mudanya treninin kaldırılmasını arzu eden grupların Bursa’mıza yaptığı en büyük ihanettir.

Tren, geçtiği her noktaya ekonomik olarak da büyük katkılar sağlamıştır.

1952 yılında alınan kararlar ile trenin şehrimizden gidişi gerçekleşmiştir.