2015 yılından beri Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Nuri Karakaş, Gelir İdare Başkanlığı’nda yapılan son atamalar kapsamında Bursa’ya veda ediyor.

(ÖZEL HABER: BATUHAN ERSEK)

Mesleki hayatına Hesap Uzmanları kurulunda başlayan Karakaş, uzun yıllar Hesap Uzmanı ve Vergi Başmüfettişi olarak çalıştı, vergi ve ekonomi alanında Türkiye’de ve İngiltere’de akademik çalışmaların ardından Transfer Fiyatlandırması kurucu Başkanlığı, müteakiben de Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Vergi idaresinin hem denetim hem de idari alanında önemli derecede bilgi birikimine sahip olan Nuri Karakaş önümüzdeki dönemde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın taşra teşkilatını oluşturan Vergi Dairesi Başkanlıkları’nın yeniden yapılanmasına katkı sağlamakla görevlendirilmiştir. Bursa’da görev yaptığı süre içinde Karakaş, şehirde uzunca yıllar bekleyen vergi dairelerinin fiziki alanlarının iyileştirilmesi kapsamında önemli adımlar attı. Başta şehrin ilk vergi dairesi olan Setbaşı Binası ile İznik Vergi Dairesi’ni restore ettirerek, daha uzun yıllar hizmet verecek konuma getirdi. Tüm vatandaşların her türlü vergi, harç ve cezalarını daha kolay, hızlı ve konforlu alanlarda, bağlı olduğu vergi dairesi fark etmeksizin ödeyebilmeleri amacıyla tahsilat merkezleri ile Ataevler Metro İstasyonu karşısında Ataevler Hizmet Binası’nı da hizmete açtı.  arakaş, Bursa’nın 50 yıllık geleceğini, başta nüfus ve sanayi alanındaki büyük gelişmeleri öngörerek vatandaşların daha kaliteli hizmet almalarını, çalışanların huzur ve güvenlikli bir çalışma hayatına olan inancı ile Özlüce Kampus Projesini ve yine şehrin Gürsu, Kestel, Yıldırım bölgelerindeki mükellefleri için de Fomara Hizmet Binası ihya projelerini de tamamlayarak yatırım programına alınmasını sağladı. Karakaş müteaddit defalar belirttiği üzere kurumsal dönüşümde insan kaynağının hem teknik manada hem de entelektüel manada formasyonunun yükseltilmesine olan inancı gereği vergi dairesi çalışanlarına dönük gerçekleştirdiği zengin eğitim programları ile insan kaynağı kapasitesini arttırdı. Ayrıca Vergi Dairesi Başkanlığı’ndaki uzman personelin bilgilerini mükelleflere aktarabilmeleri amacıyla ticaret odaları ve sivil toplum örgütleri ile sayısız ortak seminer ve çalıştaylar düzenleyerek ilkleri şehre kazandırdı. Her zaman güler yüzlü ve samimi olarak mükelleflere hizmeti düstur edinen Karakaş, vergi idaresi çalışanları ile iş dünyası temsilcileri ve mükellefler arasında da güçlü iletişim kurulmasını sağlayarak vatandaşlarla vergi idaresi arasında ayrıcalıksız bir diyalog ortamını sağladı.

Karakaş, Ülke ve dünya ekonomisinde en hızlı dönüşüm ve dalgalanmaların yaşandığı bir dönemde Bursa’da görev yaptığını, Bursa Sanayicilerinin üretim sevdasının karşısında hiçbir zorluğun engel olamadığını, tüm sanayici ve üretimcilerin ülke menfaatlerini ön planda tutarak ihracat ve istihdam artışı yapma çabasında olduklarını, kriz ve durgunlukların nasıl ülke lehine avantaja döndürebileceğin düşünüldüğü bir üretim ekonomisine tanık olduğunu belirtti. Kendisinin de bu şehre en layık düzeyde hizmet etme azmi ile çalıştığını,  vergi idaresinin mükelleflerin karşısında değil yanında olduğunu, Bursa İli mükelleflerinin vergiye uyum seviyesinin yüksekliğinden memnun olduğunu belirten Karakaş,  ödedikleri vergilerle ülke bütçesinde önemli katkıları olan mükelleflere de teşekkür etti.

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı’nın hizmet anlayışında önemli pozitif mesafe kaydettiklerini aktaran Karakaş, tüm mükelleflere eşit ve en yakın mesafede durdurduklarını, kurumsal kapasitesin artırılması kapsamında Türkiye’de ilk defa dijital ekonomi başta olmak üzere mevzuat ve uygulamaların iyileştirilmesi temelinde inovatif 100’ün üzerinde proje yapıldığını, kurum içinde çalışanların bilgi üretmek üzere teşvik edilerek üretilen bilginin mükelleflere aktarılması amacıyla tüm ticaret odaları ile birçok sivil toplum örgütü ile çok sayıda seminer ve çalıştaylar yapıldığını belirterek iş dünyası ile kurumu arasında saygın bir beraberliği kazandırmanın mutluluğu ile şehrimize güzel miraslar bıraktı.