Son yıllarda dünya; yerel ve ulusal ekonomilerde, teknolojik ve sosyal eğilimlerde, bölgesel ve ulusal sınırları hızla aşan bir çağa girmekte.

Bilişim sistem ve teknolojilerindeki bu hızlı gelişim nedeniyle küreselleşmeye doğru çok hızlı bir şekilde yol alınmakta.

Bilişim sistem ve teknolojilerindeki gelişmelerin sonucu olarak: Bilginin kaydedilmesi, depolanması, analiz edilmesi ve iletilmesi doğruluk, hız, coğrafik bağımsızlık, karmaşıklık ve bilginin hacminin artması gibi pek çok etkiye yol açmakta.

Bu da yeni bir sektörün gelişmesine neden oldu hiç kuşkusuz…

Bilişim danışmanlığı

Bu sektör salgın ile birlikte büyük bir genişleme ve hız kazandı.

* * *

Bu gün artık basılı gazete okuyanlar azalmakta, milyonlarca insan gazetelerini, dergilerini internet üzerinden okumaya başladı.

Günümüzde sabit telefon hatlarından fazla mobil hatlar var.

Dijital veri ve depolanan ve toplanan veri miktarı hızla artmakta…

Ve doğal olarak da bunların güvenliği ve korunması konusu gündeme gelmekte…

Kişisel verilerin korunması, aslında kişinin kendisinin korunması anlamına gelmektedir de.

Bu nedenle temel hak ve özgürlüklerin korunması, mahremiyet hakkı, veri işlemede uyulacak usul ve esasların düzenlenmesi ve veri işleme faaliyetinin disipline altına alınması gündeme geldi ve bu amaçla Kişisel Verilerin Korunması Yasası çıkartıldı.

Yasa, 24.03.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasaya göre, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti, biyometrik ve genetik verilerinin ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaklandı.

* * *

Cuma akşamları ON TV ekranlarında yayınlarında Yeni Bakış canlı yayın programı konuklarım geçtiğimiz hafta ARYA Bilişim Şirketi Müdürü Yusuf Erat ve İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı Ali Tümtürk’tü.

Yusuf Erat ve Ali Tümtürk’e Bilişim-yazılım ile sosyal güvenlik konularında gelinen son noktayı konuştuk.

Sahadan, iş dünyası ve mesleğin içinde bulunan konuklarım sıcak birikimlerini paylaştılar programda.

Özellikle salgın sürecinde bir takım kamuoyu duyurularından söz ettiler.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan söz ederek daha önce üç kez uzatılan VERBİS'e kayıt süresinin geçtiğimiz eylül ayı sonunda dolduğunu belirttiler.

Yasayla oluşturulan Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun rutin denetim yetkisi olmadığını ancak şikâyet ve ihbar üzerine denetim yetkisi bulunduğunun altını çizdiler.

Ve kamu kurumlarının da KVKK'dan muaf olmadığını belirttiler, sadece özel şirketler ile kamu kurumlarına uygulanan yaptırımlar arasında fark bulunduğunu söylediler.

Şirketlerin başvuru yapmalarının mutlaka gerekliliğini vurguladılar ve eğer başvuru yapılmazsa ileride şirketlerin önemli sorun ve yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklarının altını çizdiler.

Kişisel verilerin korunması konusunda etkin bir sistemin oluşturulabilmesi için, dijital vatandaşlık bilincinin artırılması, kişisel verilerin korunması konusunda toplumda farkındalık yaratılması, veri ihlallerinin engellenmesine yönelik teknik önlemlerin oluşturulabilmesi için de milli ve yerli çözümlerin geliştirilmesinin çok önemli olduğunu vurguladılar.

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı Ali Tümtürk, özellikle şirketlerin çalışma yaşamına ilişkin danışmanlık hizmeti almanın sorunların oluşmadan önlenmesi anlamına geleceğini ve şirketlerin çok daha verimli çalışmasını sağlayacağının altını önemle çizdi.